“KLIC-WIN betekent een enorme sprong in kwaliteit”

7 maart 2019

Floris Konings van Heijmans Infra een van de eerste testers

Voor de ondergrondse infrasector was 2 januari 2019 een belangrijke datum. Sinds die dag zijn de gevolgen van KLIC-WIN namelijk merkbaar en is de ontsluiting van kabel- en leidinginformatie flink gemoderniseerd. Floris Konings was namens Heijmans Infra betrokken bij de testfase. Hij is erg enthousiast: “Met de juiste software is KLIC nu zoveel meer dan een juridisch kader.”

Door de redactie

KLIC-WIN-meldingen hebben hoge kwaliteit en bevatten gedetailleerde kabel- en leidinginformatie. 

Het begrip ‘KLIC-WIN’ begint steeds harder rond te zoemen in de Nederlandse GWW-sector. En terecht, want er voltrekt zich een kleine revolutie rond de Klic-melding. Dankzij de nieuwe werkwijze van het Kadaster voldoet de informatie-uitwisseling rond Klic-meldingen nu zowel aan de WIBON (de Nederlandse Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) als aan INSPIRE (de Europese richtlijn Infrastructure for spatial information in the European Community).

Aanleg Water-Transportleiding van Loosbroek naar Oss. Foto: Maikel Samuels.

Grote gevolgen
KLIC-WIN heeft grote gevolgen voor iedereen die kabel- en leidinginformatie verwerkt. Voortaan hebben netbeheerders namelijk de mogelijkheid om de informatie over hun kabels en leidingen te uploaden naar een centrale database van het Kadaster. Van hieruit kan het Kadaster de informatie vervolgens snel met aanvragers delen. En misschien nog wel belangrijker: de informatie moet voortaan worden geleverd in vectorformaat. Hierdoor kan deze eenvoudiger worden gebruikt in bijvoorbeeld CAD-systemen. Bovendien is er nu naast liggingsinformatie ook veel aanvullende informatie beschikbaar, zoals materialen, diameters en symbolen voor bijvoorbeeld moffen en afsluiters. Kortom: een kleine revolutie met grote gevolgen. 

Overgangsperiode
Omdat dit voor de hele sector een forse overgang is, hanteert het Kadaster een overgangsperiode. Tot 1 juli mogen de netbeheerders hun gegevens nog op de ‘ouderwetse’ manier aanleveren (als rasterdata), maar daarna zijn ze verplicht om dat in vectordata te doen. De verwachting is dat de grote netbeheerders snel zullen overstappen naar het nieuwe systeem, maar vanaf 1 juli kan iedereen dus alleen nog met vectordata werken. Voor veel aanvragers is dat een behoorlijke overgang, maar wel een die ontzettend veel mogelijkheden biedt. Een van de eersten die dat heeft ervaren, is Floris Konings.

Meteen alert

Konings is lead engineer bij de afdeling Kabel- en Leidingsystemen van Heijmans Infra. Hij geeft er leiding aan de tekenaars en engineers die de kabel- en leidingtracés uitwerken en ontwerpen maken voor onder meer (water)leidingen en stadsverwarming. Toen hij hoorde van KLIC-WIN, was hij meteen alert. “Wij hebben met zeer uiteenlopende kabel- en leidingwerken te maken: van kleine standaardverleggingen in de stad tot en met complete kabeltracés voor grote windmolenparken. Klic-meldingen zijn bij ons dus aan de orde van de dag, in de meest uiteenlopende vormen bovendien. Daarnaast zagen we al langer de potentie van het nieuwe systeem, dat natuurlijk al een tijdje in de lucht hing. We konden er gelukkig goed op anticiperen, doordat we via Bouwend Nederland betrokken zijn bij de Keten AcceptatieTesten (KAT) van het Kadaster.”
Met de Keten AcceptatieTest rond KLIC-WIN werd getoetst in hoeverre de nieuwe aanpak aansloot bij de dagelijkse praktijk van aanvragers en andere gebruikers. “Bijzonder leerzaam”, aldus Konings. “Én een openbaring, vanwege alle aanvullende informatie. Dat moest wel tot een grote efficiencyslag tijdens het tekenen leiden. Maar denk ook eens aan de nieuwe mogelijkheden op het gebied van BIM …”

Meerdere Klic-meldingen in batch importeren met InfraCAD Map.

De juiste software
Toch had Konings nog een zorg. Heijmans Infra werkt al jaren met InfraCAD, onder andere voor het verwerken van Klic-meldingen. De Klic-meldingen uit de Keten AcceptatieTest werden echter niet meer door InfraCAD herkend. Daarom besloot hij om contact op te nemen met CAD Accent, leverancier van InfraCAD. “De Keten AcceptatieTest leverde ons data op waar we feitelijk nog niets mee konden. Om de bruikbaarheid daarvan echt te testen, moesten we deze aan de software koppelen. CAD Accent bleek gelukkig al geruime tijd bezig te zijn met een nieuwe KLIC-module in InfraCAD Map, die de KLIC-module in InfraCAD gaat vervangen. Daarom vonden we elkaar al snel om intensief te gaan testen.”

Aanleg kabels voor Windpark Wieringermeer. Foto: Martine Krekelaar.

Verrijking
De eerste demo met InfraCAD bevestigde meteen wat Konings al een jaar of twee voor ogen had. “Wat een dataverrijking! Sneller, duidelijker, nauwkeuriger, completer … En toch zijn maar weinig knoppen en functies nodig. In de oude situatie wilden de ‘details’ nogal eens wegvallen. Maar een afsluiter is nu ook echt een afsluiter, in plaats van een vage vlek pixels. En vijf lijnen die dicht bij elkaar liggen zijn nu ook vijf lijnen in plaats van één. Mantelbuizen en symbolen zijn nu zuiver, de objectdata worden in handige pop-ups weergegeven, het is mogelijk om door te klikken naar bijlagen, de eis-voorzorgsmaatregelen zijn overzichtelijk in beeld… Met de juiste software is KLIC-WIN opeens zoveel meer dan een juridisch kader. Het is een enorme sprong in de kwaliteit van de tekeningen.”

Efficiency
Ook op het gebied van efficiency vindt Konings de nieuwe KLIC-module een grote stap voorwaarts. Vooral het feit dat meerdere Klic-meldingen als één batch te importeren zijn, spreekt hem aan, evenals het feit dat de tekeningen niet eerst helemaal hoeven te worden opgeschoond. “Voorheen moest ik eerst de nodige chaos verwijderen. Nu kan ik meteen aan de slag met de inhoud. Dat levert niet alleen tijdswinst op – bijvoorbeeld tijdens een tendertraject – maar maakt het werken ook nog eens aangenamer.” Het heeft lang geduurd, maar het wachten op KLIC-WIN wordt wat Konings betreft dus beloond: “In combinatie met deze software luidt KLIC-WIN echt een nieuw tijdperk in.”

Comments are closed.