Klaar om te vliegen – ICC Regio Schiphol Bevlogen

27 februari 2018

De fotovluchten over het meest lastig te vliegen gebied van Nederland, regio Schiphol, kunnen weer van start gaan. De percelen zijn vergund, de vliegplannen uitgewerkt.

Door Remco Takken

Het samenwerkingsverband ICC Schiphol Bevlogen besteedt dit jaar voor de achtste keer de fotovluchten aan namens de aangesloten leden. Inmiddels zijn dat 49 gemeenten, een aantal veiligheidsregio’s, waterschappen, omgevingsdiensten én Havenbedrijf Amsterdam. ICC Schiphol is geen overheidsdienst. Leon Hendriks van adviesbureau AeroVision legt uit: “Wij faciliteren slechts de samenwerking en de aanbesteding en zijn geen eigenaar van de data. Dat zijn de deelnemende gemeenten, zíj zijn de aanbestedende diensten. Samen wordt bepaald wat de gebruikersbehoefte is, wat ze nodig hebben en wat realistisch is: de juiste specificaties, wensen en eisen.” Het samenwerkingsverband staat aan de vooravond van een aardige, nieuwe ontwikkeling, zo laat Hendriks tussen neus en lippen door weten: “We zijn bezig met een ICC-platform waarin alle leden kunnen beschikken over elkaars foto’s. Het is een eerste stap naar open data, vooralsnog tussen de leden.” In de wandelgangen van de verantwoordelijke ministeries wordt momenteel informeel gesproken over luchtfoto’s. Voor een ‘goed functionerend samenwerkingsverband’ als het ICC lijkt ruimte te bestaan, bijvoorbeeld als regionale en landelijke inkoop met elkaar worden gecombineerd in een groter geheel.

De ondertekening: Bart Tuyteleers (Aerodata Surveys), Harry Everts (voorzitter ICC Regio Schiphol Bevlogen) en Travis Mayne (Cyient).

Cyient
Nederlandse lezers zullen niet allemaal gehoord hebben van Cyient. Het is een van oorsprong Indiaas ingenieursbureau/ softwarehuis met een fotogrammetrie-afdeling die voorheen opereerde onder de naam Blom Aerofilms. Blom vloog in 2013, 2014 en 2015 al over de Schiphol-regio en is dus bekend met de uitdagingen en specifieke eisen om in dat gebied succesvol te kunnen vliegen. Tijdens de bijeenkomst in Hoofddorp op 11 januari 2018 was te zien dat een belangrijk deel van de reeds bestaande controlepunten gewoon kunnen worden hergebruikt.

Perceel 1.

Perceel 2.

Perceel 3.

Perceel 1
Voor perceel 1 worden slechts 17 nieuwe punten ingemeten, voor perceel 2 zijn dat er 38. Cyient stijgt op vanaf vliegveld Lelystad. Perceel 1 vormt de grootste uitdaging en is dan ook verdeeld in drie geplande gebieden. Op de geplande vlieghoogte van 1100 voet zal een resolutie van 3 centimeter worden behaald, op 1400 voet wordt 3,5 centimeter beloofd. Een derde vlieghoogte heeft niet te maken met de in- en uitgaande vliegtuigen op Schiphol. Langs de kust is het vereist om een hoogte van 1450 voet aan te houden vanwege de daar aanwezige hoge schoorstenen. Het verlies is klein, de te behalen resolutie komt op 3,6 centimeter.

Perceel 2
De grootste schommeling in vlieghoogtes is te zien in Perceel 2. Het grootste deel zal kunnen worden gevlogen rond de 1100 en 1400 voet, er zal noodgedwongen moeten worden uitgeweken naar veel grotere hoogten boven de EHP 25-zone vanwege koninklijke huizen/paleizen. Op 2100 voet is de verwachte beeldresolutie 6 centimeter. Nog steeds een hogere opname en uitleverresolutie dan een wettelijk goedgekeurd bestand voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie, waar 10 centimeter nog als ‘werkbaar’ wordt gekenschetst.

Perceel 3
Het vliegplan van perceel 3 ziet er op papier eenvoudiger uit dan de andere twee percelen: het zijn rechttoe-rechtaan gevlogen oostweststroken op grote hoogte. Er wordt gevlogen in CTR-gebied, dat wil zeggen dat de luchtverkeersleiding daar een ‘Controlled Traffic Region’ heeft ingesteld. Voor fotovluchten betekent dat dat wordt gevlogen op minimaal 14.000 voet. Op deze vlieghoogtes is de ervaring dat bij het aanvragen van de vliegtoestemming geen beperkingen door de luchtverkeersleiding worden opgelegd. Een van de risico’s is overigens wel het tussentijds tanken, maar in principe moet het perceel in één keer te vliegen zijn. Ook voor Aerodata geldt dat er eerder is gevlogen voor ICC Schiphol. Dezelfde controlepunten worden ingezet als in de voorafgaande jaargang, slechts drie of vier zullen er worden toegevoegd. Alle bestaande paspunten worden individueel, ter plekke, gecontroleerd. De ervaring van Aerodata leert dat atmosferische ‘haze’ op deze vlieghoogte voor onscherpte en vervorming kan zorgen. Deze omstandigheid kan bepalend zijn of er vroeg in het vliegseizoen gevlogen kan worden. Tuyteleers schrijft de in de afgelopen jaren toegenomen bewolking en mist toe aan klimaatverandering. Zodra de weersomstandigheden het toelaten tracht Aerodata perceel 3 op te nemen. Het ICC heeft gehoor gegeven aan het verzoek van LVNL bij alle drie de percelen: als het mogelijk is een vervroeging van de vliegperioden. Gehoopt wordt nu op een mooi vliegseizoen, met geschikte weersomstandigheden.

Aerodata Surveys
Bart Tuyteleers trad in Hoofddorp aan als interim-directeur van Aerodata Surveys. Fred Hagman ging eind 2017 met pensioen en zijn opvolger Edgar Kuijlaars zou zijn plaats pas medio januari innemen. Tuyteleers haastte zich te melden dat zijn bedrijf ‘geen conflict’ heeft met het Waterschapshuis doordat de landelijke fotovluchten van Beeldmateriaal dit jaar worden uitgevoerd door GeoCart en niet door Aerodata. De verwachting is wel dat de luchtverkeersleiding slechts één vliegtuig per dag toelaat en beurtrol toepast tussen de twee fotovluchten. Het ICC heeft in gesprek met de vliegpartijen en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) benadrukt rekening te houden met het belang van de verschillende partijen en hier tijdens het vliegseizoen zo constructief mogelijk mee om te gaan.

Comments are closed.