Introductie platform Anders Laden voor elektrisch vervoer

8 februari 2018

Er moeten veel meer laadpunten bij om de groei van elektrische auto’s bij te houden. Dat kost geld en de straten raken steeds voller. Dit kan slimmer, goedkoper en wellicht ook mooier.

Op het platform Anders Laden vinden gemeenten, marktpartijen en onderzoekers elkaar.

 

Nieuw platform
Het platform Anders Laden biedt via de website andersladen.nl een overzicht van welke alternatieven voor het laden van elektrische voertuigen al worden toegepast of uitgeprobeerd. De laadpunten in de stoep, maar ook laadpunten in lantaarnpalen en schakeling aan ondergrondse perscontainers. De traditionele laadpaal in de straat is niet meer het enige antwoord op een sterke groei van elektrisch vervoer. Er moeten meer opties worden onderzocht. Er zijn slimme oplossingen, zoals op de site is te zien. Op Anders Laden vind je antwoorden op onder meer de volgende vragen: Welke oplossingen zijn er al? Welke gegevens zijn nu beschikbaar? Met wie kan ik een idee oppakken? Zijn er al standaarden?

Data, factsheets, onderzoeken, projectbeschrijvingen en discussies
Marktpartijen en onderzoeksinstituten kunnen op het platform zien waaraan behoefte is en waarop zij kunnen inspelen. Ze kunnen op hun beurt gemeenten voeden met hun kennis. Het platform heeft ook een fysiek karakter, bijvoorbeeld in de vorm van periodieke bijeenkomsten. Via het platform komen data, factsheets, onderzoeken, projectbeschrijvingen én discussies samen. Hierdoor kan het uitgroeien tot een startplek voor standaarden en onderzoek: het brengt gegevens samen en genereert zo weer nieuwe inzichten. Hoe meer gemeenten, marktpartijen en onderzoekers meedoen, hoe verfijnder de informatie wordt.

Website Anders Laden

Comments are closed.