Internationale versie COINS in ontwikkeling

9 juli 2018

Beoogde ICDD-standaard doorloopt ISO-traject

In ISO-verband is een internationale versie van de Nederlandse COINS-standaard in ontwikkeling. COINS (Constructieve Objecten en de INtegratie van Processen en Systemen) is een flexibele standaard voor de uitwisseling van BIM-informatie. De kern wordt gevormd door een neutraal, software-onafhankelijk datamodel, van waaruit data in een neutraal format kunnen worden verzonden en ‘vertaald’ naar de software van verschillende projectpartners. COINS vormt daarmee een aanvulling op standaarden die uitgebracht worden door buildingSMART zoals IFC, IFD Library en IDM.

De nieuwe ISO-norm, de Information Container for Data Drop (ICDD), wordt onder Nederlands voorzitterschap (Henk Schaap) ontwikkeld met COINS als uitgangspunt. Duitsland, Finland en ook buildingSMART International hebben vergelijkbare initiatieven ingebracht. Daardoor zal ICDD niet helemaal hetzelfde worden als de huidige COINS 2.0. Zo is ICDD verdeeld over twee delen: Part 1 beschrijft een basis container. Part 2 beschrijft de uitbreidingsmogelijkheden van het datamodel (Dynamic Semantics), dat op een aantal punten zal afwijken van het COINS-model.

In januari werden conceptversies van ICDD Part 1 en Part 2 aangeboden voor een eerste internationale stemming; de zogenaamde Committee Draft Ballot. De ingediende commentaren zijn in maart besproken door de ISO werkgroep (ISO TC59/SC13/WG8), die nu op basis daarvan werkt aan de zogenaamde DIS-versie (Draft International Standard). Deze wordt later dit jaar aangeboden voor een tweede internationale stemming. De Nederlandse stem wordt uitgebracht door de NEN-commissie ‘Informatie-integratie en interoperabiliteit’, waarin onder andere BIM Loket en RWS zijn vertegenwoordigd. De verwachting is dat de definitieve ISO-norm voor ICDD in 2019 kan worden gepubliceerd.

ISO en de Europese normalisatie-organisatie CEN hebben afgesproken, dat ICDD ook de status van Europese norm krijgt. Europese normen moeten worden overgenomen door de aangesloten nationale normalisatie-instituten. Zo komt COINS straks, via ISO en CEN, in Nederland terug als NEN-EN-ISO norm.

Website BIM Loket / COINS

Comments are closed.