Inschrijving gestart “De Omgevingswet in zicht”

Inschrijving gestart “De Omgevingswet in zicht”

Op maandagmiddag 18 november 2019 in Amersfoort vindt het Praktijkfestival met aansluitend de Bestuurdersbijeenkomst plaats met als thema: De Omgevingswet in zicht: waar bestuur en praktijk elkaar ontmoeten en inspireren.

Deelname is kosteloos.

Op 1 januari 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Op veel plaatsen in Nederland gebeurt al heel veel in de geest van deze wet.

Er wordt volop geëxperimenteerd, waarbij tal van leerervaringen worden opgedaan. En: met de nieuwe werkwijze worden mooie resultaten geboekt. 

De Omgevingswet kan u helpen bij het realiseren van de grote actuele maatschappelijke opgaven.

Woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie: urgente uitdagingen die vragen om een doeltreffende aanpak.

Hoe? Leer van uw collega’s en vakgenoten die aan de slag zijn in de vele experimenten, pilots en proeftuinen rond de Omgevingswet.

Bestuurders, medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk, initiatiefnemers en professionals op het gebied van de fysieke leefomgeving ontmoeten elkaar op maandagmiddag 18 november bij “De Omgevingswet in zicht”. 

We staan stil bij randvoorwaarden voor een succesvolle inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Wat moet er nog gebeuren? En we gaan op zoek naar lessen, knelpunten en inspiratie van een groot aantal projecten. 

Met speciale aandacht voor de thema’s wonen en bouwen, klimaat en duurzaamheid, natuur en landbouw, duurzame economische ontwikkeling, regionale samenwerking, participatie en digitale dienstverlening.

U kunt zich hier inschrijven: https://www.lyyti.fi/reg/omgevingswetinzicht2019

Website Aan de slag met de Omgevingswet

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top