IMBOR in GB Beheer

IMBOR in GB Beheer

4 gemeentes en 1 uitvoeringsorganisatie, 13 thema’s uit 14 systemen; een conversieknoop waar je ‘s nachts badend in het zweet wakker van kan worden. Dat was de opgave waarvoor de Duo+ gemeenten samen met de Ronde Venen begin 2017 voor stonden.

 

Duo+ is een uitvoeringsorganisatie van en voor de gemeenten Ouder-Amstel (ruim 13.000 inwoners), Diemen (bijna 27.000) en Uithoorn (ruim 29.000). De aanbesteding voor het project begon al in 2015. De gemeente Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen zouden samen een uitvoeringsorganisatie gaan vormen. De eerste stap was het gezamenlijk maken van de geovoorziening. Uiteindelijk besloten alleen Uithoorn en Ouder-Amstel het beheer van de openbare ruimte in Duo+ onder te brengen. Diemen en De Ronde Venen bleven het zelf doen. Wel ging Diemen gebruik maken van de ICT-ondersteuning van Duo+ waaronder de BGT. Kortom, niet alleen veel thema’s, maar ook organisatorisch een ingewikkelde constructie.

Aanbesteding Beheer Openbare Ruimte
Laaghangend fruit bleef ondanks die organisatiespaghetti toch het gezamenlijk aanbesteden en beheren van een systeem voor de openbare ruimte. Hier was winst te behalen op gebied van kwetsbaarheid, kwaliteit en kosten. Dit traject is in augustus 2016 gestart en in maart 2017 kwam de leverancier Groenestein Beheersoftware als winnaar uit de bus. Met GB Beheer is binnen één enkel systeem alle gereedschap beschikbaar voor integrale aanpak van het beheer van de openbare ruimte. Vooraf was al bepaald dat het systeem aan IMBOR (Informatie Model Beheer Openbare Ruimte) moest voldoen. Dit is een landelijke standaard die ontwikkeld wordt door het CROW. Een lastige opgave, omdat nog niets van dit model vaststond voor informatie-uitwisseling. Het vastleggen van de IMBOR Standaard is eerder in 2016 gestart.

 

InArea en Ruimteschepper
De gemeentes hebben bij de aanbesteding, bij gebrek aan voldoende kennis in huis, externe deskundigheid in huis gehaald via Ruimteschepper. Zij kwamen met de adviseurs van InArea voor de dag. InArea optimaliseert het informatiemanagement van organisaties door het organisaties mogelijk te maken objectgegevens die eenmalig zijn ingewonnen effectief op verschillende manieren en door verschillende subsystemen te gebruiken. Door gedegen inventarisatie, organisatie en standaardisatie en de implementatie van slim toegepaste informatiebeheersystemen zorgt InArea voor een efficiënte informatiestructuur. Een gouden greep, volgens de samenwerkende organisatie, omdat zij zeer nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van IMBOR.

Conversie naar IMBOR 1.1 én 1.2
In april 2017 is de conversie gestart met als eerste thema ‘groen en bomen’. Uit eerdere projecten leek het haalbaar om deze twee thema’s tegelijk te doen. In de praktijk bleek dit een behoorlijk beslag te leggen op zowel de organisaties als de leverancier. Ook het kunnen voldoen aan IMBOR was in het begin erg wennen: voor de databeheerders die normaal gesproken alleen maar data invoeren; voor de projectleider die niet uit het informatiemanagement komt; voor de leverancier omdat IMBOR nog zo nieuw was. Tegen de tijd dat de inrichting van groen en bomen voldeed aan IMBOR 1.1, kwam het CROW met IMBOR 1.2. Een wezenlijke verandering, waarbij vorm en functie nog scherper van elkaar gescheiden zijn. Een zeer goede ontwikkeling met een vertraging tot gevolg. GB Beheer moest hiervoor worden aangepast en opnieuw getest. Ondanks deze hobbel is Groenestein als één van de eerste leveranciers gelukt om GB Beheer voor Groen, Bomen en Wegen begin 2018 op te leveren waarbij de inrichting voldoet aan IMBOR 1.2.

 

Vooruitblik
Belangrijk is vooral dat het voldoet vooral aan de wensen van de groen- en  wegbeheerders. En nu volgen de andere thema’s waarbij overal IMBOR wordt gevolgd.  Eind 2018 werken dan vier gemeenten volgens één informatiemodel, één beheersysteem openbare ruimte en één inrichting. Daarin is de kwaliteit geborgd en kan men taken van elkaar overnemen waarmee de kwetsbaarheid aanzienlijk verminderd is. 

Website Duo+

Website Groenestein Beheersoftware

Website InArea

Website Ruimteschepper

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top