Hittegolf en droogte op satellietbeelden

15 augustus 2018

Satellietfoto’s van Nederland genomen binnen een tijdsbestek van 2 maanden laten zien hoe de hittegolf, bepaalde delen van Midden- en Noord-Europa verschroeid heeft, ook hier het land woestijnkleurig heeft gemaakt. De tropische dagen hebben de aarde bruin achtergelaten; in plaats van frisgroen zijn de meeste landbouwpercelen verkleurd naar zandbruin. De beelden zijn genomen door Copernicus’ Sentinel-2 satelliet (10m resolutie) verstrekt door de European Space Agency (ESA), en genomen door 21AT’s TripleSat/DMC3 constellatie (0.8m resolutie) verstrekt door de Netherlands Space Office (NSO). 


Droogte legt historisch landschap bloot in Nederland
Luchtfotografie is een ondergeschoven kindje geworden, klaagt een archeoloog tegenover NOS, met deze droogte is er zoveel te zien, je kunt sporen vinden van de Bronstijd tot de Middeleeuwen! (https://nos.nl/artikel/2241925-droogte-helpt-archeologen-maar-nauwelijks-in-nederland.html). Naar aanleiding van dit bericht gingen medewerkers van NEO enthousiast op zoek op de hoogste resolutie open satellietdata die voor Nederland beschikbaar is: beelden opgenomen door de TripleSat satellietconstellatie. Op deze beelden met 0.8 meter resolutie blijken inderdaad overal sporen uit het verleden op te duiken in droge gebieden.

Noordlaren
Het Algemeen Dagblad meldt het zichtbaar worden van de sporen van een Middeleeuws kasteel, bij Noordlaren. Ook op de satellietbeelden zijn ze duidelijk te zien.

 

Het is verbazend dat zulke duidelijke patronen normaal gesproken verborgen kunnen blijven, maar een vergelijking met beelden uit een nattere periode bevestigt dat: https://www.satellietdataportaal.nl/compareimages.php?img1=20180723_092410_Tri&img2=20180508_092338_Tri&mapzoom=17&mapbounds=%5B%5B53.131401268583666%2C6.664870977401734%5D%2C%5B53.12530489579311%2C6.644271612167359%5D%5D 

Spannender dan het opzoeken van al bekende locaties is natuurlijk het zoeken naar onbekende sporen. Bij een aantal locaties zijn sporen gevonden die lijken te wijzen op menselijke activiteit; soms van enkele tientallen jaren geleden, soms ouder. Van de meeste van deze locaties weten we nog niet of het bekende archeologische vindplaatsen betreft – deze informatie is grotendeels opgeslagen in de databank Archis, welke enkel toegankelijk is voor archeologische professionals.

Website NEO

Comments are closed.