Het tegengaan van zoutwaterintrusie in Iloilo-City

Het tegengaan van zoutwaterintrusie in Iloilo-City

Inzet van een EGV-meter, een ODK-applicatie en GIS

Iloilo-City is een stad gelegen op het eiland Panay in de regio West-Visayas in de Filipijnen. Het is een middelgrote stad die te vergelijken is met de Nederlandse stad Utrecht. De stad ligt aan de kust en heeft te maken met erg zout grondwater. Dit komt voor het grootste deel door zoutwaterintrusie gevoed vanuit de Iloilo-Strait. 

Door Tom Lichtenberg en Bart Wiederhold

Overzicht van meetpunten in een gedeelte van de stad. De gegevens zijn afkomstig van de ODK-server en het is mogelijk die direct te importeren naar Google Earth.

Zoutwaterintrusie is een groot probleem voor de bewoners in de kustgebieden en rondom de Iloilo-River, omdat die afhankelijk zijn van hun eigen waterbronnen. Aangezien de stad op het moment bezig is met het herzien van haar bestemmingsplan (Comprehensive Land Use Plan), is dit een probleem waarvan de oplossingen in dit plan verwerkt kunnen worden. Deze problematiek is in kaart gebracht door Bart Wiederhold en Tom Lichtenberg, studenten aan de Hogeschool Van Hall Larenstein, die stage hebben gelopen bij CPDO (City Planning and Development Office), onderdeel van de Iloilo-City Government. Het onderzoek is een uitbreiding van het onderzoek dat al eerder is beschreven in GIS-Magazine nr. 5 van 2018.

Zoutwaterintrusie
Zoutwaterintrusie is een ingewikkeld fenomeen en is de beweging van zoutwater in een zoetwater-voerende laag. Dit gebeurt, onder andere, op het moment wanneer er meer zoetwater uit het grondwatersysteem wordt gehaald dan erin terechtkomt. In Iloilo-City heeft dit alles te maken met de inwoners, die enorm veel en ongecontroleerd zoetwater onttrekken aan de watervoerende lagen in de ondergrond (zogenaamde aquifers); veel meer dan er weer terug in terechtkomt. Deze situatie is natuurlijk funest, aangezien de inwoners afhankelijk zijn van hun waterputten. Dit probleem moet dus hoe dan ook opgelost worden. Hoe dit gedaan kan worden en hoe wij er onderzoek naar gedaan hebben, is hieronder beschreven.

Het meten van het zoutgehalte met behulp van een EGV-meter.

ODK-Applicatie
Open Data Kit is een serie open-sourceproducten die het zo gemakkelijk mogelijk maakt om (locatiegebonden) informatie in te winnen en te delen. ODK Collect is een applicatie die op Android draait en is dan ook te vinden in de Google Play Store.
De app kan gebruikt worden in combinatie met XLS-form-gebaseerde digitale vragenlijsten die gemakkelijk kunnen worden ingevuld door gebruikers. Er kunnen echter naast normale vragenlijsten ook andere onderdelen ingevoegd worden, zoals de locatie aan de hand van GPS, afbeeldingen, video’s, audio en barcodes. De applicatie kan zo ingesteld worden, dat er ondersteuning verzameld wordt voor het controleren van gegevens en de vertakking en looping van gestelde vragen, die afhankelijk zijn van eerdere antwoorden. De gegevens worden offline opgeslagen op het apparaat en kunnen worden geüpload naar de ODK-aggregate server. Het is dan mogelijk deze bestanden te downloaden in drie verschillende bestandstypen (waaronder CSV voor gebruik in Excel of import in GIS).
De applicatie is enorm gebruiksvriendelijk en binnen no-time is een gebruiker in staat om ODK volledig te benutten.

Gegevens inwinnen
Met een flinke hoeveelheid drinkwater, frisse moed, een EGV-meter en onze smartphone zijn wij langs alle barangays (buurtgemeenschappen) in de kustgebieden van Iloilo-City gegaan. Hier zijn met behulp van een 250 x 250 meter grid waterputten gemeten op het zoutgehalte. Ook zijn de afmetingen van de put gemeten, zodat we er uiteindelijk een formule op los konden laten. Deze praktijkdagen bestonden vaak uit hoge temperaturen en veel kilometers, maar waren desondanks toch enorm indrukwekkend.

ArcMap GIS
Aan de hand van de ODK-applicatie zijn er gegevens verzameld die daarna verwerkt zijn in Excel en uiteindelijk in een GIS-bestand. De ruwe data zijn al erg waardevol voor de Government van Iloilo-City, maar om het probleem ook inzichtelijk te krijgen is het nuttig om gebruik te maken van GIS-technieken. We hebben een aantal berekeningen met betrekking tot zoutwaterintrusie gemaakt gebaseerd op de Ghyben-Herzberg-relatie en hiervan hebben we door middel van ArcMAP verschillende kaarten gemaakt. Waaronder een kaart waarin de EGV-waardes zijn weergegeven en een kaart waarin de Ghyben-Herzberg-relatie is verwerkt.

Resultaten
Tussen al die verschillende kaarten zijn er twee die de zoutwaterintrusie in de kustgebieden en rondom de Iloilo-River goed zichtbaar maken. Hiernaast is een kaart afgebeeld die het Elektrische Geleidingsvermogen laat zien. Hoe hoger de waarde, des te meer zout er in het water zit. Op het moment dat het water de grens van 800 µS/cm (microsiemens per centimeter) overschrijdt (gele en rode kleuren in de kaart), wordt het water te zout om te gebruiken voor consumptie. Dit is dan ook een groot probleem, omdat veel inwoners van de kustgebieden en rondom de Iloilo-River afhankelijk zijn van hun waterputten.

Een GIS-kaart met de EGV-data geïnterpoleerd.

Advies voor de toekomst
De Government van Iloilo-City weet dan ook dat dit een probleem is dat steeds groter wordt, door de stijgende zeespiegel maar ook de toename van de bevolking en daardoor toenemende grondwateronttrekkingen. Het is dan ook noodzaak om dit probleem zo snel mogelijk aan te pakken. Aan de hand van de verzamelde gegevens hebben wij een adviesrapport geschreven voor de City Planning and Development Office Coördinator. Een aantal van deze adviezen die wij hebben opgesteld zijn:

  • Het planten van zout-absorberende vegetatie (zoals kokosnootbomen).
  • Regenwaterinfiltratie.
  • Het opladen van de waterputten in de kustgebieden.

Het rapport is met veel dank ontvangen en zal hoogstwaarschijnlijk gebruikt worden bij het herzien van het CLUP (bestemmingsplan). Naast het rapport hebben wij de gemeente ook voorzien van verschillende data en nieuwe meettechnieken, waaronder het gebruik van ODK-Collect en GIS-mapping.

Tom Lichtenberg en Bart Wiederhold zijn studenten (Land- en Watermanagement) aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. De studie is in de Filipijnen begeleid door Ubo Pakes, op dat moment GIS-coördinator op de University of the Philippines Visayas Campus in Iloilo-City/GIZ-CIM Integrated Expert. Wie meer wil weten over dit project of het daaropvolgende project (Technische Regenwater Infiltratie Maatregelen) dat is uitgevoerd in de Filipijnen, kan contact opnemen. 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top