Grote onbekende komt met BIM-pakket

Grote onbekende komt met BIM-pakket

Graebert ARES Commander 2020

 

Het belang van BIM is inmiddels voor niemand meer een onderwerp van discussie en het lijkt door de jarenlange aandacht in de pers wel alsof BIM de norm is. BIM is ook onlosmakelijk verbonden met ontwerpsoftware; het aanvankelijk bredere begrip BIM concentreert zich inmiddels rond het 3D-model van een bouwwerk. De markt voor BIM-software lijkt beheerst te worden door enkele grote (CAD-)leveranciers. Dat gaat beslist veranderen.

Door Rob Sman

De BIM-elementenboom.

Marktonderzoek laat zien dat BIM nog lang geen gemeengoed is; wie meent dat hij achterloopt omdat hij nog geen BIM toepast is in goed, of in ieder geval in groot gezelschap, want het overgrote deel van de bouwwereld moet nog ‘om’. Voor wie de overstap nog moet maken, is het goed te weten dat er een toenemend aantal keuzemogelijkheden is voor de in te zetten software. De getallen qua BIM-penetratiegraad verschillen natuurlijk per regio en onderzoeker, maar de Duitse softwareproducent Graebert bijvoorbeeld gaat ervan uit dat nog slechts twintig procent van de potentiële gebruikers ook inderdaad van BIM gebruikmaakt. Voor de resterende tachtig procent liggen er dus nog genoeg mogelijkheden; de nieuwe spelers laten steeds meer van zich horen. Het zojuist genoemde Graebert kondigde in november tijdens hun jaarlijkse evenement in Berlijn aan, eind januari een nieuwe versie van hun producten uit te brengen waarin veel nieuwe BIM-functionaliteit is opgenomen.

Een Revit-model in ARES Commander 2020.

Azië
Het in Berlijn gevestigde Graebert is in Nederland nauwelijks bekend en behoeft dus enige introductie. Het is een familiebedrijf dat in 1977 door Wilfried Graebert is opgericht, en waarin ook zoons werkzaam zijn. Zoon Robert speelt als CTO een belangrijke rol in de richting waarin de producten zich ontwikkelen. Opvallend is het grote succes, en de aanwezigheid, in Azië. Er zijn ontwikkelcentra in Duitsland, Rusland en India, en daarnaast dochtermaatschappijen in India en Japan. Het belangrijkste product is ARES Commander, een AutoCAD-kloon op basis van de ODA-technologie. De Open Design Alliance (ODA) biedt zijn leden ontwikkeltools voor het maken van programmatuur die compatibel is met het (AutoCAD-)DWG-formaat. ARES Commander werkt onder Windows, macOS en Linux. Er is ook een browserversie, ARES Kudo geheten en een mobiele app, ARES Toch voor Android en iOS. Die drie producten samen vormen het concept The Trinity of CAD (Trinity = drie-eenheid). Interessant is dat de licentie erg flexibel werkt, waardoor een gebruiker zijn ARES Commander op verschillende werkplekken, ook onder verschillende operating-systems, kan gebruiken. Subscription is mogelijk, maar ook permanente licenties zijn verkrijgbaar. De prijsverhouding ten opzichte van AutoCAD ligt in de orde van grootte van 1:5.
Voor wat betreft het aantal (2D-)gebruikers, is Graebert de op één na grootste leverancier ter wereld; een succes dat voor een groot deel op het conto komt van Draftsight, een OEM-versie van ARES, dat tot voor kort gratis uitgegeven werd door Dassault Systèmes SOLIDWORKS, maar waar inmiddels voor betaald moet worden. Ook Corel CAD is een OEM-versie van ARES. In Onshape, dat kortgeleden door PTC is overgenomen, wordt ook Graeberts technologie gebruikt voor het aanmaken van tekeningen. De aantallen die Graebert onder eigen naam verkoopt vallen, althans in Europa, in het niet bij de OEM-versies.

Elementeigenschappen in ARES Commander 2020.

 

ARES Commander 
Hoewel ARES Commander volledig 3D is wordt het toch (met name in de varianten zoals Draftsight) heel veel ingezet voor ‘traditioneel’ 2D-tekenen. De eerste stap waarmee Graebert het BIM-pad betreedt zet die traditie een beetje voort; ARES Commander 2020, dat eind januari gelanceerd is, is de eerste versie waarin functionaliteit zit die primair bedoeld is als gereedschap om in een bestaande BIM-omgeving te worden ingezet als documentatie-tool. Hiermee kunnen IFC- en Revit-bestanden worden geïmporteerd, waarna op elke gewenste locatie van dat model doorsnedes kunnen worden gemaakt en als aanzichten worden uitgetekend. Maar het blijft niet bij geometrie, ook de IFC (BIM)-objecten zijn te benaderen, en met de DataExtraction Wizard kunnen stuklijsten en rapportages worden geëxporteerd.
De gedachte achter deze eerste versie is dat er volgens Graebert overal waar met BIM wordt gewerkt toch ook nog heel veel (DWG-)tekeningen worden aangemaakt. Dit gebeurt onder meer om details toe te voegen; de kwaliteit van de tekeningen die door BIM-software van het model gegenereerd worden, laat vaak te wensen over. Ook worden er in bepaalde gevallen tekeningen gemaakt om tegenover derden het intellectueel eigendom te beschermen. Tegenover iedere BIM-gebruiker in een organisatie staan volgens Graebert drie tot tien CAD-tekenaars en met de nieuwe functionaliteit in ARES Commander wil het bedrijf de kloof dichten die tussen de BIM- en de CAD-gebruiker gaapt.

Een IFC-model in de BIM-omgeving van Graebert.

 

Toekomst
Vooralsnog werkt de koppeling tussen het BIM-model en ARES Commander slechts in één richting en ‘handmatig’. Bij wijzigingen in het BIM-model moet dat opnieuw in ARES Commander worden geïmporteerd om de tekeningen bij te werken of opnieuw een DataExtraction uit te voeren. De plannen voor automatisch updaten en tweerichtingsverkeer tussen BIM en CAD liggen wel klaar, zodat in ARES gegevens kunnen worden aangepast die naar het BIM-model worden overgebracht en er wordt naar gestreefd zelfs ook .rvt (Revit)-bestanden te kunnen opslaan. De voortgang van dat project is mede afhankelijk van de vorderingen die de ODA boekt bij het bouwen van de tools die daarvoor nodig zijn. Overigens kan er al wel naar IFC geëxporteerd worden. Uiteindelijk moet ook al deze functionaliteit beschikbaar worden over de volle breedte van The Trinity of CAD, dus naast Ares Commander ook in de browserversie ARES Kudo, en mobiel in ARES Touch.
Op de browserversie van ARES, Kudo, is Graebert bijzonder trots. Daar waar andere softwareleveranciers ooit het voortouw hebben genomen op dit terrein zijn er vrijwel geen CAD-programma’s die volledige functionaliteit in een browser, je kunt ook zeggen ‘in de cloud’, bieden. De claim dat Kudo de enige volledig functionele online CAD-oplossing is voor het DWG- en DXF-formaat wordt kracht bijgezet door de conclusies in de in een white-paper gepubliceerde vergelijking tussen AutoCAD Web van Autodesk en ARES Kudo van Graebert. Dit white-paper is te vinden op Graeberts website.

Status
Graebert is na Bricsys de tweede softwareleverancier die zich de afgelopen tijd nadrukkelijk op de BIM-markt heeft gemeld. Beide bedrijven zijn ODA-leden. Interessant is dat Graebert op zijn beurt ook technologie beschikbaar stelt aan OEM-partners zoals Dassault, Corel, PTC en vele andere, die de software ook kunnen aanpassen. Ook voor de OEM-versie van ARES Commander komt de BIM-functionaliteit beschikbaar, in de vorm van een add-on die BIMflow heet. Het is niet ondenkbaar dat op basis hiervan binnen afzienbare tijd nog meer nieuwe pakketten op de markt verschijnen. Dat zou een prettige verhoging van de keuzemogelijkheden betekenen voor hen die nog met BIM moeten beginnen. Op de website van Graebert is een 30-dagen probeerversie beschikbaar. Versie 2020, met de BIM-functies, is eind januari uitgebracht.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top