“GIS is inmiddels gewoon IT”

8 april 2016

GIS is inmiddels gewoon IT” is de stelling die ik recent heb genomen tijdens onze Relatiedag. Ik durf te stellen dat de ontwikkelingen in GIS lang hebben achtergelopen op andere stromingen in de IT zoals CRM en ERP. Denk aan de snelheid binnen GIS rondom de ontwikkeling van architectuur en infrastructuur, van Desktop naar Server naar Cloud. Wat die laatste ontwikkeling betreft zijn er anno 2016 nog veel GEO-georiënteerde bedrijven die de kat uit de boom kijken. Denk ook aan de langzame adoptie van bewezen effectieve project-methodieken zoals Agile/Scrum.

Toch zie ik de aansluiting tot stand komen want de technische ontwikkelingen op bijv. de platformen ArcGIS en FME zijn de afgelopen jaar dermate snel gegaan waardoor het goed mogelijk is om te steunen op dergelijke Best Practises vanuit IT.

Om de technische ontwikkelingen in perspectief te plaatsen ten opzichte van de ontwikkelingen in de mainstream-IT heb ik gesteld dat “GIS inmiddels gewoon IT is”. De technologie achter GIS en de geografische en geometrische concepten zien we tenslotte dagelijks terug in apparaten en applicaties die we tegenkomen in ons privé leven.

Wat bedoeld was als compliment leverde echter teleurstelling op bij een deel van het publiek. Iedereen legt ons juist altijd uit dat een GIS met de bijbehorende infrastructuur en de ruimtelijke data zo veel complexer is dan onze CRM en ERP-applicaties die we in huis hebben?

Natuurlijk wil ik niet weglopen van het feit dat er verschillen zijn:

  • GIS vereist begrip van geografische en geometrische concepten
  • GIS-resultaten zijn niet altijd exact, er is altijd sprake van toleranties
  • Dat het combineren van verschillende datasets daarom problemen kan geven
  • En zo zijn er voor de puristen vast nog meer verschillen te bedenken…

Maar wat als we op zoek gaan naar gelijkenissen en van elkaar proberen te leren? Voor bancaire systemen of systemen in de telecommunicatie geldt toch ook dat er sprake is van een hoge mate van complexiteit? Uit eigen ervaring ken ik bijvoorbeeld de complexiteit rond real-time video compressie en de tijdelijke opslag van enorme hoeveelheden data die rondgaan op mobiele internet netwerken. Daarbij is geen sprake van geografische en geometrische concepten, zoals topologie, maar is er de complexiteit van: business logica, grote hoeveelheden data, eisen rondom real-time performance, 24x7 beschikbaarheid van data of het voldoen aan internationale wet- en regelgeving.

Als we als uitgangspunt nemen dat Informatie Technologie “een vakgebied is dat zich bezighoudt met informatiesystemen” (bron: Wikipedia). Dat daarnaast het GIS eenzelfde ontwikkeling doormaakt in technologie trends als in de wereld van CRM en ERP al is doorlopen. Dan wordt GIS-technologie niet minder bijzonder of minder waardevol maar kunnen we wel voordeel behalen uit de lessen die in andere IT-domeinen zijn geleerd.

Comments are closed.