GIS analist

23 januari 2018

Waterschap Scheldestromen is op zoek naar een GIS-analist die o.a. gegevens gaat verwerken en de ontwikkelingen in het vakgebied van GIS-systemen gaat volgen.

GIS analist

Standplaats: Middelburg, 36 uur per week

Vertaal jij complexe vraagstukken in praktische oplossingen?

Woon jij onder of boven NAP? Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat we in Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel leven. Gelukkig vinden wij dat niet. Dag en nacht werken onze 500 medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen en schoon en voldoende water. Jij binnenkort ook? Werken aan water is niet alleen nuttig maar ook leuk en nodig! En waar kun je dat beter doen dan in Zeeland? Welkom bij Scheldestromen!

Waterschap Scheldestromen is toonaangevend op het gebied van geo-ict toepassingen. Via app’s en applicaties stellen we geo-informatie over bijvoorbeeld wegen, waterkeringen en waterlopen beschikbaar aan een breed publiek. Het gebruik van GIS binnen het waterschap blijft toenemen, waardoor wij op zoek zijn naar uitbreiding van het team! Uitdagingen genoeg: het nieuwe werken en meer doen met minder mensen en geld vraagt om een geo-ict deskundige die houdt van complexe vraagstukken en praktisch werken.

Comments are closed.