GeoWeek laat leerlingen kennismaken met werkveld

GeoWeek laat leerlingen kennismaken met werkveld

Deelnemers gezocht voor dertiende editie

De dertiende editie van de GeoWeek is in zicht! Van 3 tot en met 7 juni 2019 gaan leerlingen in heel Nederland op bezoek in de geo-wereld. Door ‘zelf te doen’ ervaren leerlingen de leuke en technische kanten van het vak aardrijkskunde en de beroepspraktijk van geografie. Leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 tot en met 3 van het voortgezet onderwijs krijgen op die manier op jonge leeftijd al de mogelijkheid te ontdekken waar hun interesses liggen, nog voor een profiel of studiekeuze. 

Door de redactie 

Tijdens de GeoWeek gaan leerlingen zelf aan de slag bij een expeditie met GeoVeldwerk.

 

Vorig jaar was de GeoWeek een groot succes; de laatste week van mei stond voor zevenduizend leerlingen in het teken van het ontdekken van de wereld van geo. En het was daar die zomer heerlijk weer voor! Tenminste, gedurende een groot deel van de week… Want iedereen zal er wel iets van hebben meegepakt: die enorme stortbuien! Het is alsof het klimaat dacht: laten wij die geoprofessionals eens wat stof tot nadenken geven.
Extreem warm weer en de bijkomende stortbuien zijn een gevolg van klimaatverandering en het klimaat was dan ook een van de thema’s die aan bod kwamen bij vele expedities. Zo werd er tijdens de gastlessen van de waterschappen verteld over de noodzaak het watermanagement aan te passen als gevolg van klimaatverandering. Tijdens een expeditie met de gemeente Rotterdam kwamen de leerlingen erachter dat ook gemeenten bij de ontwikkeling van infrastructuur en bebouwing rekening moeten houden met extreme regenval. Daarnaast gingen studenten vele scholen langs om leerlingen gastlessen te geven over het klimaat.

Dat het klimaat onder druk staat, en het feit dat professionals erover kwamen vertellen, maakte zichtbaar indruk op de leerlingen.De boodschap dat de aarde kwetsbaar is, bleek ook tijdens een gastles van Olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe. Een aantal leerlingen verzamelden de plasticjes van alle uitgedeelde geodriehoeken, zodat ‘deze gescheiden kunnen worden, juf!’. Goed gedaan!

Oog voor de toekomst
Naast het creëren van bewustzijn, heeft de GeoWeek ook als doel om leerlingen op jonge leeftijd al kennis te laten maken met de mogelijkheden van het werkveld. En het enorme aanbod vanuit de geosector (in 2018 deden tachtig bedrijven mee aan de GeoWeek, 24 meer dan het jaar ervoor), laat zien dat professionals oog hebben voor de toekomst. Volgens professionals is het hard nodig om leerlingen kennis te laten maken met het werkveld, om straks voldoende en goedgeschoolde mensen te hebben die de klus van gebiedsinrichting en -beheer kunnen klaren. Hieronder een kleine greep uit de expedities van vorig jaar.

Dutch Wavemakers
Veel topsporters van Dutch Wavemakers deden in 2018 mee met de GeoWeek. In het National Topzeilcentrum in Scheveningen vertelden Dorian van Rijsselberghe en Rick Jendrusch alles over plasticsoep, en de hinder die de topsporters ondervinden van plastic in de oceaan. Zo moest Van Rijsselberghe tijdens de Olympische spelen in Rio maar liefst zeven(!) keer een stuk plastic van zijn board halen.
Wat zijn de gevolgen van ons plasticverbruik voor het leven in de oceaan? En wat kan iemand zelf doen om het gebruik van plastic te verminderen? De leerlingen van het Segbroek College en Nutsschool Bezuidenhout kunnen er door deze leuke en interessante gastles nu alles over vertellen!

Leidschendam-Voorburg
Er deden in 2018 veel gemeenten mee aan de GeoWeek. Zo ook de gemeente Leidschendam-Voorburg. Brugklasleerlingen van het Maerlant-Lyceum onderzochten de bodem in de Duivenvoorde-corridor, op de bouwlocatie Vlietvoorde.

Hier maakten ze kennis met de praktijk van geologie, geografie en archeologie. Een bodemonderzoek is verplicht op nieuwbouwlocaties, dus tijdens deze expeditie was er aandacht voor onder meer de ondergrond, de bodem en het grondwater. De leerlingen gingen zelf op onderzoek uit. Ze mochten zelf de grondboor pakken om de verschillende bodemlagen te onderzoeken. Uiteraard heel voorzichtig, want in de omgeving leven weidevogels!

Gastles Ed Nijpels
Tijdens de GeoWeek gaf ook oud-minister Ed Nijpels een gastcollege. Op het Maerlant-Lyceum in Den Haag vertelde hij de leerlingen over duurzame energie en het klimaatakkoord van Parijs. Om de daarin gestelde doelen te halen, moet Nederland een energietransitie in gang zetten.
Ed Nijpels sprak over de uitdagingen waar Nederland voor staat. De vwo 4-klas van het Maerlant zat geïnteresseerd te luisteren naar het verhaal van het VVD-kopstuk. Op deze manier heeft Ed Nijpels bewustzijn gecreëerd bij de volwassenen van de toekomst!

Wegen markeren 
In het GeoFort kun je je lol niet op als toekomstig geograaf. Leerlingen gingen er op waterexpeditie in samenwerking met waterschap Rivierenland. Ontbrekende wegen en huizen invullen in OpenStreetMap op basis van satellietfoto’s voor het Missing Maps-project van het Rode Kruis. Hierdoor kunnen de hulpverleners van het Rode Kruis straks in één keer de weg vinden in plaats van te moeten zoeken en daarmee belangrijke tijd te verliezen. Goed werk gedaan door de leerlingen!

Science Center Delft
In het Science Center in Delft leerden de leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium over mijnbouw en hebben ze de enorme collectie steensoorten kunnen bekijken. Ook zijn ze ‘zelf’ de mijn in geweest met behulp van virtual-realitybrillen.
Daarna hebben ze ook nog twee praktische workshops gedaan. Tijdens de eerste leerden ze hoe je een dijk kunt bouwen en waar deze aan moet voldoen om droge voeten te houden. Bij de andere workshop werd geëxperimenteerd met verschillende grondlagen en welke het beste water doorlaat. Het was een leerzame en actieve ochtend in Science Centre Delft.

Leven op een boorplatform 
Leerlingen konden tijdens de GeoWeek een bezoek brengen aan de Offshore Experience van het Maritiem Museum: een uitdagende zoektocht naar energie op zee. Op een nagebootst boorplatform, omgeven door een 360 graden-filmprojectie en met special effects, waanden de leerlingen zich aan boord van een platform op zee!
De manager van het offshoreplatform onderwierp de leerlingen aan een aantal interactieve spellen, om zo te ontdekken of ze geschikt zouden zijn voor het leven als boormeester, kraanmachinist, windmolenspecialist of helikopterpiloot. Wie haalt zijn certificaat om offshore te kunnen werken? De leerlingen ontdekten hoe energie op zee wordt gewonnen en dachten mee over de energiewinning van morgen.

Met de Offshore Experience van het Maritiem Museum konden leerlingen vorig jaar het leven op een nagebootst boorplatform ervaren. 

Meedoen
Wie na het lezen van dit artikel geïnspireerd is geraakt en graag jonge leerlingen enthousiast wil maken over het geovak kan dat op drie verschillende manieren doen. De eerste is het openstellen van een organisatie voor een bezoek. Bij een expeditie naar een
GeoBedrijf kunnen leerlingen zien hoe hun toekomstige werkomgeving eruit kan zien als zij kiezen voor een geo-toekomst. Een andere bijdrage aan de GeoWeek bestaat uit een expeditie met een GeoProf. De professional bezoekt hierbij leerlingen in de klas om te vertellen over zijn werk, de bodem, water, ruimtelijke informatie, of een ander geo-onderwerp. Ten slotte is er nog de expeditie met GeoVeldwerk: leerlingen gaan daarbij naar een veldwerklocatie om in de praktijk kennis te maken met het werk, het type activiteiten en machines die daarvoor nodig zijn.

Wie mee wil doen aan de GeoWeek kan zelf bepalen op welk moment, hoe vaak en over welk onderwerp hij de expeditie in de GeoWeek aanbiedt. Bedrijven en organisaties kunnen tot 18 februari hun expedities opgeven. Deelname is gratis.

De GeoWeek wordt financieel mogelijk gemaakt door Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO), KNAG, de Unie van Waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Kijk op www.geoweek.nl voor meer informatie over deelname aan de GeoWeek of mail naar info@geoweek.nl

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top