GeoWeb Gebruikersdag en pre-conference workshop

23 mei 2018

Op 5 juni 2018 vindt de GeoWeb Gebruikersdag plaats, op 4 juni is er een pre-conference workshop. 

Middels inspirerende presentaties van onder meer Boskalis Nederland, waterschap De Dommel, Krinkels en Wetterskip Fryslân worden belangstellenden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en ervaringen rondom GeoWeb. 

Programma
09:00 Ontvangst en inschrijven
09:30 Welkom & opening, Esri Nederland
09:45 GIS als BIM-model en uniforme taal, Krinkels
10:15 GeoWeb toegepast, Sweco
10:45 Pauze en informatieplein
11:15 GeoWeb in de ArcGIS-architectuur, Sweco en Esri Nederland
11:45 Wat is nieuw in GeoWeb 5.4, en wat komt er nog aan? Esri Nederland
12:30 Lunch en informatieplein
13:30 Sessies
Lineair Asset Management met GeoWeb, Sweco
Registratie van nieuwe objecten via GeoWeb, Waterschap De Dommel
Workflow 4 en 5 uitgelegd, Sweco en Latitude Geographics Group
14:00 Wisseling zalen
14:10 Sessies
GeoWeb steeds grotere meerwaarde voor Boskalis, Boskalis
De rol van GeoWeb in waterbeheer en digitale transformatie, Wetterskip Fryslân
Doe meer met rapporten in GeoWeb, Sweco
14:40 Pauze en informatieplein
15:15 Sessies
Luchtinspecties met GeoWeb, Rijkswaterstaat en Sweco
GeoWeb 5.3: een ‘deep dive’, Sweco
Monitoring gebruik van GIS met Geocortex Analytics, BAR (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
15:45 Borrel

Street Smart-extensie

De Street Smart-extensie voor GeoWeb biedt binnenkort de mogelijkheid om data uit eigen kaartlagen direct over de Cyclomedia-foto’s heen te projecteren. Dit geeft verrassende, nieuwe mogelijkheden. GeoWeb-gebruiker zijn gewend hun data in verschillende kaartlagen te visualiseren. Deze kaartlagen zijn in de kaarten tonen door de laag aan te vinken of de lagen weg te klikken. In de nieuwste Street Smart is hetzelfde mogelijk, maar dan ook ín de Cyclomedia-foto’s. Wie bijvoorbeeld de hartlijnen van de wegen in een gemeente of provincie in een kaartlaag heeft opgeslagen, kan een foto openen de desbetreffende kaartlaag aanklikken. Vervolgens lopen de hartlijnen letterlijk over de foto. Ook vlakken kunnen worden geprojecteerd, bijvoorbeeld om de grenzen te laten zien van een terrein dat in de kaart als vlak is weergegeven. Of het kan gaan om de locatiegegevens van kabels en leidingen, waardoor in de foto precies te zien is waar deze lopen. De kleuren waarin de eigen data in de foto wordt geprojecteerd, bepaalt de gebruiker ook zelf, met behulp van een ingebouwde kleurenkeuzefunctie. De nieuwe functionaliteit is binnenkort beschikbaar in de Street Smart-extensie 2.0 voor GeoWeb 5.3. Heeft u een onderhoudscontract, dan komt de nieuwe functie beschikbaar bij uw eerstvolgende update.

Direct zoeken in catalogi geo-informatie
CSW staat voor ‘Catalogue Services for the Web’ en is een zoekinterface voor catalogi ontwikkeld door het Open Geospatial Consortium. Dankzij deze internationale standaard kunnen metadata van geografische gegevensbronnen en diensten op een consistente manier worden gepubliceerd en geraadpleegd. Belangrijke geo-catalogi, zoals het Nationale Geo Register (NGR), voldoen aan deze internationale standaard. Wanneer organisaties zelf catalogi en dataverzamelingen inrichten en dat volgens de CSW-standaard doen, dan kunnen deze ook via dezelfde CSW-extensie beschikbaar worden gesteld aan de GeoWeb-gebruiker. Grote organisaties met data-intensieve processen, zoals Rijkswaterstaat, maken hier veelvuldig gebruik van. Dankzij de CSW-extensie kan de gebruiker nu direct in GeoWeb zijn zoektermen invoeren, zonder dat hij van tevoren hoeft aan te geven in welke catalogus hij wil zoeken. Organisaties die hun eigen CSW catalogus hebben opgebouwd kunnen natuurlijk ook gebruik maken van de extensie. De CSW-standaard zorgt ervoor dat de metadata van catalogi met geografische informatie op een consistente manier worden opgebouwd. Met de CSW-extensie, die vanaf GeoWeb 5.3 beschikbaar is gekomen, zijn de reeds bestaande mogelijkheden uitgebreid en is het zoeken voor de gebruiker makkelijker geworden. De gebruiker kan nu direct in GeoWeb zijn zoektermen invoeren, zonder dat hij van tevoren hoeft aan te geven in welke catalogus hij wil zoeken. Er wordt nu eenvoudigweg direct gezocht in álle catalogi die de beheerder aan GeoWeb heeft gekoppeld. Daardoor krijgt de gebruiker ook resultaten uit bronnen waar hij misschien van tevoren niet aan had gedacht.

Gebruikers kunnen zoektermen invoeren in GeoWeb

De zoekresultaten zijn zichtbaar op de kaart

 

Pre-conference workshop: Deep dive Geocortex Workflow 5
Op maandag 4 juni 2018 is er een pre-conference workshop waarin cursisten alles leren over de nieuwste workflow-technologie, Geocortex Workflow 5, van de specialist van Latitude. De deelnemers maken workflows die processen optimaliseren. Tijdens deze dag wordt ingegaan op de nieuwste workflow-technologie. Er worden handige tips & tricks gedeeld over hoe de workflow zo optimaal mogelijk is in te zetten. Er zal worden geëxperimenteerd met het maken van workflow via de Workflow 5-technologie.

Website GeoWeb Gebruikersdag

Website Esri

Comments are closed.