Geotechniekdag 2015

Geotechniekdag 2015

Op dinsdag 3 november 2015 vindt in het Chassé Theater te Breda de Geotechniekdag 2015 plaats. Dit jaar is het thema: ‘Proef op de som’.

Proeven en testen leveren veel informatie op, ook voor het verbeteren van geotechnische modellen. Naast presentaties die aansluiten op het thema, worden er ook recente projecten besproken. Ook vindt de uitreiking plaats van de Keverling Buismanprijs. Dagvoorzitters zijn ir. Maarten Profittlich namens KIVI en ir. Gauthier van Alboom van ie-net.

De voordracht over de Proefcampagne Oosterweelverbinding Antwerpen sluit aan bij het dagthema ‘Proef op de som’. Hier wordt een uitgebreide serie proeven uitgevoerd om in kaart te brengen hoe de ondergrond reageert op het inbrengen van lange damwanden en buispalen. De samenwerking Nederland-België komt ook aan bod bij het onderwerp Soilmix-wanden. Dit najaar publiceren SBRCURnet en WTCB hier een handboek over. Eind dit jaar verschijnt een publicatie over hei- en trilbaarheid van palen en damwanden. Op de inhoud daarvan wordt nader ingegaan. Het actuele onderwerp ‘aardbevingen’ en de geotechnische gevolgen daarvan staan eveneens op het programma. Dr. Henk Kruse doet een en ander uit de doeken. Ook is er aandacht voor de aanleg van windparken in zee. Geofysische meetmethoden voorzien hierbij in de informatie over de ligging van elektriciteitskabels in het gebied waar deze kabels aan land komen.

Highlights uit het programma

Rankine Lecture
Als internationale gast verzorgt dr. Suzanne Lacasse de ‘55th Rankine Lecture: Hazard, Risk and Reliability in Geotechnical Practice’. Deze lezing wordt gegeven namens de British Geotechnical Society.

Keverling Buismanprijs
Tijdens de Geotechniekdag wordt deze tweejaarlijkse prijs voor de beste publicaties en de beste afstudeerders op het gebied van de geotechniek uitgereikt.

Parallelsessies
Het middagprogramma kent vier parallelsessies over actuele onderwerpen. Actueel onderwerp, dat ook verband houdt met het dagthema, zijn de diepwandproeven bij de aanleg van de spoortunnel in Delft. Promovendi ir. Jan van Dalen en ir. Rodriaan Spruit vertellen hierover.

Expositie
Ook wordt er een uitgebreide expositie gehouden, waar een groot aantal bedrijven en instellingen hun nieuwste producten laten zien.

www.sbrcurnet.nl/projecten/geotechniekdag-2015

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top