Geodan breidt directie uit met dr. Marianne Linde

Geodan breidt directie uit met dr. Marianne Linde

Na ruim vier jaar werkzaam te zijn geweest bij TNO keert dr. Marianne Linde terug bij Geodan als directielid.

Zij zal zich inzetten voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten op het raakvlak van geo-ICT, sensing, (big) data analyse, modelleren en serious games. Linde zal zich de komende tijd richten op nieuwe diensten en producten voor de energiemarkt en voor mobiliteits- en stedelijke vraagstukken. Linde heeft meer dan 25 jaar ervaring in het ontwikkelen van kennisproducten op het raakvlak van onderzoek en beleidsontwikkeling in het ruimtelijk domein. Eerder was zij werkzaam bij Universiteit Utrecht, CAP-Pandata, Rijkswaterstaat, RIVM, het Milieu- en natuurplanbureau en Geodan Next. De laatste vier jaar werkte zij bij TNO en was zij als innovatiedirecteur verantwoordelijk voor het TNO-programma ‘stedelijke ontwikkeling’. In het afgelopen jaar heeft zij als ambassadeur voor innovaties op het gebied van Smart Cities, het fundament voor het Utrecht kenniscentrum Healthy Urban Living tot stand gebracht. Binnen de topsector heeft zij met Geodan en andere bedrijven gewerkt aan het webportaal om informatie over lokale energiesystemen te ontsluiten.

Geodan grote slag gemaakt

Toen zij vier jaar geleden wegging bij Geodan, werden de eerste webportals voor stedelijke planning ontwikkeld, startte de discussie over linked data en kwamen de eerste sensortoepassingen met gps op de markt. Geodan was toen vooral een GIS-consultancy bedrijf. Naast een sterke consultancy-groep, beschikt het bedrijf inmiddels over een uitgebreide producten- en dienstenportfolio en die ontwikkeling juicht ze toe. Met de kennis die Linde bij TNO heeft opgedaan, hoopt ze langs de ingeslagen weg bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en opschaling van Geodan-producten zoals GeodanMaps, Phoenix, Geodesign en toepassingen voor Smart Cities.

Website Geodan

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top