GeoBusiness Nederland steunt het Klimaatakkoord

GeoBusiness Nederland steunt het Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord telt 237 pagina’s en is onderverdeeld in 6 hoofdstukken, waarin 5 sectoren en hun onderlinge samenhang worden beschreven aan de hand van 49 onderwerpen.

Van deze 49 onderwerpen hebben er 20 een ruimtelijke component in de TITEL en daar vallen onderwerpen met de titels zoals ‘visie 2050’ en ‘opgave en ambitie 2030’ buiten. 

Wie het Klimaatakkoord leest kan niet anders concluderen dan dat ambities en acties uit dit akkoord in hoge mate een geo-component hebben.

Dit maakt het Klimaatakkoord een ‘geo-vraagstuk’.

Om in 2030 de 49% CO2 reductiedoelstelling te halen gaat Nederland er straks heel anders uitzien. De impact op de fysieke leefomgeving en inrichting van Nederland vraagt veel van ons allemaal en in het bijzonder van alle partners (bedrijfsleven, overheid en onderwijs, onderzoek en wetenschap) in de geo-sector. De geo-sector brengt het Klimaatakkoord en de daarbij behorende energietransitie in kaart. Dat geldt voor het maken van de slimste keuzes én straks de monitoring op de uitvoering van de acties en ambities van het Klimaatakkoord. 

Het geo-bedrijfsleven vervult een cruciale rol in dit proces. Een treffend voorbeeld zijn de Regionale Energie Strategieën, de regionale afstemming en keuzes die hierin moeten worden gemaakt. 

GeoBusiness Nederland ondersteunt het Klimaatakkoord:

  1. GeoBusiness Nederland onderschrijft de urgentie van het klimaatvraagstuk.
  2. GeoBusiness Nederland ondersteunt de 49% CO2 reductiedoelstelling voor 2030.
  3. GeoBusiness Nederland zal zich samen met haar leden inzetten om de ambitie van het akkoord te realiseren, met haar activiteiten hier concreet aan bij te dragen en een constructieve gesprekspartner te zijn voor alle betrokken partijen.

Website GeoBusiness Nederland

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top