GeoBusiness InnovatieLab – Eerste stappen gezet

GeoBusiness InnovatieLab – Eerste stappen gezet

Branche-organisatie GeoBusiness Nederland wil nieuwe vormen van samenwerking onderzoeken tussen het bedrijfsleven en de overheid in een nieuw op te starten InnovatieLab Omgevingswet.

Door Remco Takken

Peter van den Pol (Geodan) laat zien wat Geodan al doet in de geest van de Omgevingswet (Vergunningchecker) en mogelijkheden in de toekomst met betrekking tot digital twinning, 3D-modellering en planvorming.

Dat vertelde Camille van der Harten op 17 april 2018 tijdens een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet door GeoBusiness Nederland. Van der Harten legde een link tussen de daar getoonde kwartaaldemo, een aantal praktijkproeven van het DSO en de  

voorbeelden en toepassingen die ter plekke werden getoond door onder meer MUG Ingenieursbureau, Esri Nederland, Roxit en Geodan. Daarbij was ook ruimte voor fundamentele kritiek op de voorbereiding en de uitwerking van de aankomende Omgevingswet.

Benutten van innovatieve slagkracht
Dat er gezocht moet worden naar nieuwe vormen van samenwerken, blijkt volgens Geobusiness Nederland uit het rapport Maak Waar en de aanbevelingen van het BIT-Advies DSO. Doel van de vernieuwde samenwerkingsvormen tussen overheid en bedrijfsleven is ervoor te zorgen dat de ervaring en innovatieve slagkracht van het geo-bedrijfsleven zo goed mogelijk wordt benut. De Omgevingswet, de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel (DSO) en hergebruik van open data geven volgens de branche-organisatie een ‘goede mogelijkheid om dit in de praktijk te brengen’.

Hans Hainje (MUG Ingenieursbureau) over de plek van geo-informatie binnen het grotere geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
Ruben Busink noemde in november 2017 de informatieproducten ‘de benzine in de motor van het Digitaal Stelsel Omgevingswet’.

Joyce de Jong is een regelmatig terugkerende gast bij de informatiebijeenkomsten over de Omgevingswet door GeoBusiness Nederland. Zij komt met actuele updates en deelt de laatste ontwikkelingen.

 

Pieter Meijer over de recente praktijkproeven in het kader van de Omgevingswet.

 

Starten vanuit toepassingen
Er wordt al langer gesproken over dit op te zetten InnovatieLab. Op 5 februari 2018 spraken voorzitter Ed Nijpels en vice-voorzitter Mark Herbold van GeoBusiness Nederland met minister Kajsa Ollongren en directeur Ruimtelijke Ordening Hans Tijl (BZK) over het voorstel een InnovatieLab op te zetten. Op 28 maart zijn er tijdens een oriënterend gesprek met verschillende betrokkenen bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet, waaronder programmamanager Bert Uffen en omgevingsmanager Gijs van Duijn, de volgende afspraken gemaakt: het InnovatieLab zal worden gestart vanuit toepassingen voor de Omgevingswet en open data. Op vrijdag 18 mei is er een evenement op uitnodiging georganiseerd voor de ‘kick-off’ met een vertegenwoordiging vanuit de overheid en het bedrijfsleven. Op die 18e mei worden er praktische afspraken gemaakt over de vorm, de aanpak en te behalen ‘milestones’ (tussentijdse stappen).

Gastheer en katalysator van alle betrokkenen binnen het InnovatieLab Omgevingswet Camille van der Harten van GeoBusiness Nederland.

Achtergrond
Vanaf september 2017 organiseerde GeoBusiness Nederland drie informatiebijeenkomsten, waarbij opviel dat zowel de aanwezige GeoBusiness-leden als de opstellers van de Omgevingswet dergelijke ontmoetingen serieus nemen. Programmamanager DSO Joyce de Jong was meermaals aanwezig om de laatste stand van zaken te bespreken, 

ook waren er presentaties van projectleider DSO Ruben Busink en omgevingsmanager DSO Gijs van Duijn. Werden de eerste bijeenkomsten nog gedomineerd door inhoudelijke uitleg en (haperende) planningen, zoals die van het vertraagde BIT-advies, GeoBusiness Nederland lijkt met het InnovatieLab de stap ‘van denken naar doen’ te willen maken.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top