Geobedrijven en opleidingen in pilot mbo-certificaten

11 mei 2018

Op dit moment is er een mogelijkheid om met een samenwerkingsverband in te schrijven voor een ‘pilot’ om MBO-certificaten te realiseren. 

Deelname aan de pilots geeft werkgevers en werknemers de kans om op korte termijn te beschikken over mbo-certificaten die passen bij hun concrete scholingsbehoefte aan onderdelen van mbo-opleidingen. Voor scholen biedt deelname de kans om op korte termijn het aanbod beter aan te passen aan de behoefte aan bij, om- en opscholing in de regio. De behaalde mbo-certificaten worden opgenomen in het diplomaregister van OCW. Het SOMA College in Harderwijk heeft dit opgepakt voor de opleiding Landmeten en een pilot aangemeld. Vanuit GeoBusiness Nederland wordt dit samen met MUG, Geomaat en Heijmans ondersteund. Het hele traject wordt begeleid door de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Website SBB

Comments are closed.