Column: #Geo4web testbed: resultaten en vervolg

21 april 2016

In mijn vorige bijdrage schreef ik over de beperkte bruikbaarheid van OGC-standaarden: wel voor de geo-ICT experts, maar niet voor anderen die misschien ook geodata willen gebruiken. Als we geodata onderdeel van het ecosysteem van het web willen maken, zodat webprogrammeurs en zoekmachines er gebruik van kunnen maken, zullen we naar algemene webstandaarden en conventies toe moeten om onze data te publiceren.

Door Linda van den Brink

In het testbed Geo op het web (#geo4web), zijn drie onderzoeksvragen onderzocht. Spotzi, Apiwise en een consortium van interactive instruments, Linked Data Factory en GeoCAT onderzochten respectievelijk wat een bruikbaar publicatieplatform is voor geo-informatie; hoe geo-informatie doorzoekbaar gemaakt kan worden, gebruikmakend van het ecosysteem van het web en linked data geo-informatie; hoe geo-informatie op het web verkregen kan worden, gebruikmakend van de huidige geodata infrastructuur?

Op 17 maart zijn in Amersfoort onder grote belangstelling de resultaten van de drie onderzoeksvragen gepresenteerd. Spotzi deed dat in de vorm van twee uitgewerkte en live nagespeelde use cases tussen een gemeentemedewerker en een burger. Via een geodataplatform werkten zij gezamenlijk aan de inrichting van de openbare ruimte. Hoewel Spotzi geen baanbrekende nieuwe inzichten over geo op het web presenteerde, demonstreerden zij wel goed hoe je een gebruiksvriendelijk platform neerzet.

Dimitri van Hees van Apiwise legde uit dat een goede API een korte ‘time to first succesful call’ heeft. De API is zo goed ingericht, gedocumenteerd en met voorbeelden toegelicht, dat een programmeur binnen zeer korte tijd met de API kan praten. Apiwise legde uit hoe je zo’n API maakt en daarnaast publiceerde Dimitri van Hees een verhelderend artikel over de problemen rond geodatapublicatie op het web.

Wat betreft zoekmachines is een belangrijk inzicht van Apiwise én het consortium dat dit eigenlijk ‘black boxes’ zijn. We weten niet precies hoe die zoekmachines data indexeren. Via trial en error zijn er in het testbed wel veel ervaringen mee opgedaan. Bijvoorbeeld over de beste URI-strategie of hoe je met schema.org je data kunt verrijken zodat zoekmachines weten waar je data over gaat. Verder is er data uit het testbed geïndexeerd en nu vindbaar via Google. Ook is er een open source toolkit gerealiseerd, waarmee gebruikers data uit een WFS-service voor het algemene web beschikbaar kunt maken.

Alle data, code, rapporten en presentaties van het testbed zijn te vinden op GitHub. Op basis daarvan heeft Geonovum een geconsolideerde set ‘lessons learned’ geschreven, waarin alle tips uit de onderzoeken zijn samengevat. De volgende stap is om deze lessen te valideren en te verbeteren. In dat kader is op 18 april de volgende opdracht van het testbed gepubliceerd. Begin mei worden de deelnemers geselecteerd, waarna één partij een verzameling cultureel erfgoeddata van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed moet gaan publiceren. Daarna zullen twee andere partijen met deze en andere data toepassingen maken. Alle partijen moeten daarbij aangeven wat er beter kan aan de lessons learned, zodat uiteindelijk helder is hoe wij de webstandaarden en -technieken kunnen inzetten om geodata breed gebruikt te krijgen!

Linda van den Brink houdt zich binnen Geonovum bezig met geo-standaarden en informatiemodellen

Comments are closed.