Gemeente Hilversum wordt smart city

Gemeente Hilversum wordt smart city

De gemeente Hilversum wordt een smart city. De stad gaat datagedreven werken aan een veiligere, slimmere en productievere omgeving met sensoren en hoogwaardige technologie.

IT-bedrijf Atos maakt samen met partners, waaronder Esri, via een consortium dit mogelijk voor Hilversum.

Ook VodafoneZiggo, ViNotion, Sustainder, Sorama en Dynniq maken deel uit van de samenwerkende partijen.

Business developer Maarten Welmers van Esri Nederland is enthousiast over de samenwerking. “Uniek is dat we niet alleen alle technologie flexibel beschikbaar hebben, maar dat we samen met de gemeente in het Smart City Lab samen met alle stakeholders vraaggestuurd kunnen werken aan oplossingen. Iedereen en alle organisaties kunnen daarbij meedoen.”

 

Data integreren en daarna: samenwerken
Atos’ MyCity en Esri’s ArcGIS vormen de basis van de technologie. MyCity is het platform dat alle beschikbare data op één plek samenbrengt. Data-gedreven diensten zullen met MyCity vooral een positieve impuls geven aan de mobiliteit en duurzaamheid in de stad. De verwerking van data die voor dit doel nodig zijn, voldoen aan de uitgangspunten van de gemeente Hilversum op het gebied van privacy, open data principes en toegankelijkheid. Via een virtueel en fysiek ‘Smart City Lab’ kunnen de bewoners van de gemeente Hilversum tijdens informatiebijeenkomsten, workshops en inspiratiesessies óók een bijdrage leveren aan slimme oplossingen voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun gemeente.

Inwoners aan de slag met hun omgeving
Esri verzorgt met het ArcGIS-platform de basis om (realtime) data over de leefomgeving samen te brengen en te analyseren. Oftewel: het ArcGIS-platform integreert data en maakt samenwerking mogelijk. Inwoners, maatschappelijke organisaties en medewerkers van de gemeente krijgen zo meer inzicht in allerlei thema’s, waaronder veiligheid en de energietransitie. Ook kunnen zij initiatieven starten voor hun straat, buurt of stad om samen een lokaal vraagstuk aan te pakken. ArcGIS biedt een platform waar gebruikers zelf apps, interactieve kaarten en dashboards kunnen toevoegen. Het burgerparticipatieplatform ArcGIS Hub krijgt daarin een belangrijke plaats.

 

‘Doorlopend verbeteren’
Hilversum zet een belangrijke stap richting de toekomst. “In 2020 woont naar verwachting meer dan 90 procent van de burgers wereldwijd in steden”, vertelt Jan Joost van Kan, Principal Architect van MyCity. “Het leefbaarder maken van steden met behulp van nieuwe technologieën en data is dan ook cruciaal. We zijn erg blij dat we samen met onze partners Hilversum nog slimmer en leefbaarder gaan maken. Dit is niet zozeer een project met een begin- en eindpunt, maar is een doorlopend proces van verbetering. Wat we hier doen is ook toepasbaar in andere gemeenten, waardoor de ontwikkeling van andere smart cities aantrekkelijker en toegankelijker wordt.”

Wat doen de andere partijen in het consortium?

  • Dynniq voorziet in verkeerskundige en smart mobility-oplossingen die verkeersstromen inzichtelijk in kaart brengen en optimaliseren. De data die Dynniq verzamelt over verkeersstromen wordt gedeeld met het Smart City-platform, waarbij het gebruikmaakt van het open en gestandaardiseerde ecosysteem Talking Traffic. Dynniq is een technisch dienstverlener die geïntegreerde oplossingen levert op het gebied van mobiliteit, parkeren en energie.
  • Sorama is gespecialiseerd in het plaatsen van geluidscamera’s in de openbare ruimte die onder andere de veiligheid in het uitgaansleven en geluidsbelasting in kaart brengen, verkeer monitoren en ongelukken detecteren.
  • Sustainder levert slimme verlichting en smart city-oplossingen, zodat straatverlichting meer functies krijgt dan alleen licht geven en daardoor een zeer duurzame oplossing is.
  • Vinotion ontwikkelt software voor videobeeldinterpretatie. Met focust zich met machine learning en deep learning op oplossingen waarmee mensen en verkeer met een camera automatisch en real time geïdentificeerd en gerangschikt worden in een voetganger-, fietser of voertuigcategorie. Haar meetsystemen bieden inzicht in de verkeersdoorstroming, gedrag van verkeersdeelnemers en veiligheid.
  • VodafoneZiggo zorgt voor de telecommunicatie en legt het netwerk en de verbindingen.

Website Atob

Website Esri

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top