Gemeente Etten-Leur heeft berichtenverkeer in gebruik

22 november 2018

Gemeente Etten-Leur heeft het volledige berichtenverkeer in gebruik. Zowel het horizontale berichtenverkeer met BOR en BAG, als het verticale berichtenverkeer met SVB-BGT is volledig gekoppeld. Etten-Leur is één van de eerste gemeenten die volledig berichtenverkeer in gebruik heeft. Harry Lips, BAG- en BGT-beheerder bij de gemeente: “We zagen al vroeg de toegevoegde waarde van deze koppelingen voor de juistheid van de basisregistraties. Toen de mogelijkheid zich aandiende zijn we dan ook snel van start gegaan.”

Waar liep de gemeente tegenaan in het werken met de BOR, BAG en de Landelijke Voorziening voor de installatie van het berichtenverkeer?
Harry Lips: “Voorheen moesten alle wijzigingen of uitwisselingen via de mail of mondeling verlopen. Dit kost erg veel tijd en levert onnodige fouten op. Je verliest simpelweg het overzicht.”

Gemeente Etten-Leur wilde daarom graag optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden van het berichtenverkeer. Zowel voor de interne bedrijfsvoering als voor het op orde brengen van haar informatiehuishouding.
Lips: “Al vrij vroeg hebben we in de oude GBKN het kaartbeheer voor de BOR ondergebracht. Voor BOR en BAG worden er veel mutaties doorgevoerd in de BGT. Door het berichtenverkeer hebben we nu een beter overzicht van al deze mutaties. Door het verticale berichtenverkeer naar SVB-BGT is de mutatielevering en synchroniseren sterk versneld.”

Sweco biedt oplossingen voor zowel horizontaal als verticaal berichtenverkeer, waarmee de doelen van de gemeente konden worden gerealiseerd. Het automatische berichtenverkeer maakt het werken met werklijsten en een digitaal archief mogelijk, en zorgt dat mutaties automatisch worden doorgevoerd.

Het horizontale berichtenverkeer met BOR ondersteunt de uitwisseling van IMGeo-gegevens tussen dg DIALOG BGT en een BOR-applicatie.

Berichtenverkeer SVB-BGT

Het verticale berichtenverkeer met het SVB-BGT (i.c. Bravo) bevat de grotendeels automatische uitwisseling van IMGeo-gegevens tussen dg DIALOG BGT en Bravo.

Grote voordeel hierbij is dat de gemeente zowel het BOR- als BGT-pakket bij Sweco afneemt.
Harry Lips: “Sweco is snel nadat de landelijke standaarden duidelijk waren, gaan praten over koppelingen met onder andere Centric voor koppeling met Key2BAG. En omdat wij ook dat pakket gebruiken, kon het berichtenverkeer bij ons relatief snel geleverd worden.” Uiteindelijk zal de uitbreiding met het berichtenverkeer voor de gemeente leiden tot een betere datakwaliteit en dienstverlening, zowel intern als extern.

Volgens de BAG- en BGT-beheerder biedt het automatische berichtenverkeer alleen maar voordelen: “Wij zijn geen gemeente die per se altijd vooroploopt, soms is het nuttig de ontwikkelingen af te wachten. Maar het berichtenverkeer lost iets op waar we al langer tegenaan liepen. In zo’n geval moet je niet afwachten.”

Op dit moment is de laatste koppeling net gerealiseerd en is de gemeente volop aan het werk met het nieuwe automatische proces. Maar de gemeente kijkt ook alvast vooruit. Harry Lips: “Er zijn nog verbeterpunten. Maar we merken nu al de voordelen van het berichtenverkeer. Over een jaar willen we volledig draaiende zijn.” Etten-Leur gaat met een andere koploper, gemeente Leidschendam-Voorburg, een sessie organiseren om ervaringen en verbeterpunten uit te wisselen.

Website dg DIALOG BGT

Comments are closed.