Gefragmenteerde aanleg waterleiding oorzaak besmetting

7 februari 2018

Afgelopen november was er sprake van een E. coli-besmetting in het waterleidingnet van Vlaardingen. In eerste instantie lag de focus op crisisbestrijding en het weer betrouwbaar maken van het leidingnet. Daarna is een onderzoek naar de oorzaak gestart.

Besmettingen van het drinkwaterleidingnet zoals in Vlaardingen zijn uitzonderlijk, gezien de procedures en strenge normen waar drinkwaterbedrijven mee werken. Evides wilde geen enkel risico lopen met de volksgezondheid. Dat was ook de reden om een zorgvuldig onderzoek uit te voeren naar de oorzaak, om herhaling in de toekomst te kunnen voorkomen.

Oorzaak

Een extern onderzoeksbureau (Berenschot) heeft de situatie onderzocht. Hieruit blijkt dat de oorzaak lag bij een nieuwe 3,8 kilometer lange drinkwatertransportleiding in de omgeving van Vlaardingen. De leiding is in de zomer en het najaar van 2017 aangelegd, waarbij het werk tussendoor enige malen werd onderbroken. Deze gefragmenteerde werkwijze heeft er toe geleid dat de resultaten van de waterkwaliteitsonderzoeken te geïsoleerd zijn bekeken en niet in samenhang zijn beoordeeld.

Aanpak

Uit het onderzoek blijkt dat de werkprocedures van Evides voor deze en andere projecten in orde zijn, maar dat verbeteringen mogelijk zijn, zeker wanneer er gefragmenteerd gewerkt wordt. Zo zullen de procedures rondom controlemechanismen verder worden aangescherpt. Evides implementeert momenteel de eerste maatregelen.

Website Evides Waterbedrijf

Comments are closed.