Geen digitale welstandsnota’s in Ruimtelijkeplannen.nl

21 september 2015

Op verzoek van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit heeft het ministerie van IenM samen met het ministerie van BZK de mogelijkheid onderzocht of de digitale welstandsnota's kunnen worden gepubliceerd via Ruimtelijkeplannen.nl.

De combinatie van een gering aantal deelnemende gemeenten, een langere dan gedachte voorbereidingstijd en de nu te maken bouw- en beheerkosten in relatie tot de in voorbereiding zijnde Omgevingswet, heeft het ministerie van IenM doen besluiten niet te investeren in het implementeren van de digitale welstandsnota's in Ruimtelijkeplannen.nl. Tussen de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en het ministerie van IenM is nog wel overleg gaande of er alternatieven zijn om de huidige centrale voorziening van de Federatie voort te zetten tot aan het moment dat het digitale stelsel Omgevingswet voorziet in de digitale ondersteuning van welstandsnota's.

www.ruimtelijkeplannen.nl

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.