Functioneel datamanager GEO

19 september 2017

De datamanager GEO richt zich op het managen van: de inhoudelijke behoeftestelling door de veiligheidsregio’s, het vergaren van de geodatasets en de relaties met de ICT-leveranciers.

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) draagt bij aan een veilige samenleving door het versterken van de veiligheidsregio’s en hun partners bij het professionaliseren van hun taken. Wij ontwikkelen en delen relevante kennis, wij hebben expertise voor het verwerven en beheren van gemeenschappelijk materieel en wij adviseren de betrokken besturen. Ons motto hierbij is: signaleren en verbinden.

Het IFV heeft in opdracht van het Veiligheidsberaad het programma Geo ingericht.

De functie

De rol van functioneel datamanager Geo kent een extern en een intern gerichte component. Deze worden door verschillende functionarissen ingevuld.

De extern gerichte functionaris richt zich met name op (1) het managen van de inhoudelijke behoeftestelling door de veiligheidsregio’s verenigd in de landelijke Vakgroep Geo, (2) het managen van het vergaren van de geodatasets, door middel van actief relatiemanagement met de bronhouders zoals Kadaster, Rijkswaterstaat, IPO, DataLand, enz, en (3) het managen van de relaties met de ICT-leveranciers die de betreffende geodata in hun tooling gebruiken.

De intern gerichte functionaris richt zich met name op (1) het prepareren van de ontvangen geodatasets en (2) het verrijken, combineren en publiceren van de geodata op de door de veiligheidsregio’s gewenste wijze.

De huidige vacature betreft de functioneel datamanager Geo extern gericht.
Functioneel datamanager Geo

Comments are closed.