Functioneel beheerder GIS

23 maart 2018

Heb jij een HBO studie in de richting van Geo-informatica afgerond? Ken je de mogelijkheden van WebGIS, ArcGIS en QGIS en kan je deze in de praktijk toepassen? Blijf je graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen over geo-informatiesystemen? En weet je de mogelijkheden en ontwikkelingen op een enthousiaste wijze over te brengen op collega’s? Dan zoekt Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden jou als Functioneel beheerder GIS!

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is een complete hulpverleningsorganisatie voor brandweer en volksgezondheid (Ambulancehulpverlening en Gemeente Gezondheidsdienst) voor de regio Gelderland-Midden. VGGM behartigt de belangen van vijftien gemeenten en hun 668.000 inwoners op het gebied van brandweer en volksgezondheid.

Wat ga je voor ons doen?

Functioneel beheer WebGIS, ArcGIS en QGIS:

  • Inrichten en beheren WebGIS (geodatabase, kaartserver, GIS viewer) met gegevens, kaarten en services voor verschillende gebruikersgroepen;
  • Gebruikers ondersteunen bij het gebruik van ArcGIS en QGIS, zoals het inlezen, combineren, analyseren en presenteren (kaarten) van (ruimtelijke) gegevens;
  • Gebruikerswensen inventariseren en vertalen naar toepassingen in WebGIS, ArcGIS en QGIS;
  • Gebruikers van het WebGIS instrueren en ondersteunen;
  • Samen met de leverancier en andere ketenpartners zorgen voor het preventief onderhoud, inclusief protocollering, testen en documentatie (WebGIS en ArcGIS);
  • Ontwikkelingen volgen en vertalen naar toepassingen voor VGGM;
  • Nieuwe versie beschikbaar stellen aan gebruikers.

En wat nog meer?

  • (Landelijke) ontwikkelingen en mogelijkheden van geo-informatie en geo-software bijhouden en gebruikers hierover proactief informeren;
  • Intensief contact onderhouden met de GEO4OOV-omgeving van het IFV en andere geo-dataleveranciers, zoals gemeenten en waterbedrijven;
  • In afstemming met vakspecialisten, de GEO-visie realiseren door prioriteiten te stellen voor de ontwikkeling van geo-informatie en het gebruik daarvan binnen de organisatie.

Comments are closed.