Focus op KLIC-WIN en gebruikerswensen

Focus op KLIC-WIN en gebruikerswensen

CAD Accent lanceert nieuwe InfraCAD-versies

CAD Accent heeft in mei een aantal nieuwe InfraCAD-versies gelanceerd: InfraCAD 6.5, InfraCAD Map 6.9, InfraCAD CE 6.5 en InfraCAD Map Desktop 6.3. Uiteraard zijn deze nieuwe versies compatible met de 2020-releases van AutoCAD die ook recent verschenen zijn. Daarnaast is in deze versies veel aandacht besteed aan KLIC-WIN en zijn de meest gevraagde gebruikerswensen gerealiseerd. In dit artikel komen de belangrijkste ontwikkelingen aan bod.

Door de redactie

KLIC-WIN-melding verwerken met InfraCAD Map Desktop. 

In januari van dit jaar heeft het Kadaster KLIC-WIN geïntroduceerd, een programma dat de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie vernieuwt en zich hiermee richt op de toekomst. Hierdoor zijn de nieuwe KLIC-meldingen gebaseerd op vectordata (GML), wat zorgt voor een hogere kwaliteit, een snellere verwerking en meer informatie. Met de introductie van KLIC-WIN heeft CAD Accent de eerste versie van InfraCAD Map gelanceerd met een volledig nieuwe KLIC-module. Bij de verwerking worden alle laagnamen gebundeld per thema, waardoor het aantal lagen sterk gereduceerd is. Voor veel gebruikers een verbetering, maar een bepaalde groep gebruikers heeft aangegeven dat ze toch graag wat meer onderscheid in de lagen wil kunnen maken. Daarom is het vanaf InfraCAD Map 6.9 mogelijk om materiaal, diameter, buisdruk, voltage en netbeheerder op te nemen in de laagnaam. Via het Instellingen-venster kan een gebruiker bepalen welke gegevens worden opgenomen. De legenda-functionaliteit van InfraCAD, waarmee automatisch een legenda kan worden geplaatst, is in de nieuwe versie hierop aangepast. Dit geldt ook voor andere functionaliteit zoals ‘Eigenschappen herstellen’, ‘Bijschriften’ en ‘Controle- en herstel’.
Voor gebruikers van AutoCAD LT, MicroStation en BricsCAD is er ook nieuws: InfraCAD Map Desktop bevat vanaf versie 6.3 een nieuwe KLIC-module om KLIC-WIN-meldingen te verwerken. Verder bevat InfraCAD Map Desktop 6.3 een aantal kleine verbeteringen zoals afstemming van de schaallijst met InfraCAD, gebruik van NGR-luchtfoto 2018 in de interactieve viewer en de mogelijkheid om een tekening op te slaan in R2018-formaat.

KLIC-WIN-melding en luchtfoto 2018 importeren met InfraCAD Map.
NLCS Favorietenlijsten
Sinds het verplichtstellen van de NLCS door overheden begint het gebruik van deze standaard gemeengoed te worden. Het logische gevolg hiervan is dat steeds meer organisaties op zoek gaan naar mogelijkheden om NLCS-informatie met elkaar te delen. 

Speciaal voor dit doel is vorig jaar binnen InfraCAD het werken met NLCS Projectbibliotheken geïntroduceerd. Hiermee kunnen opdrachtgevers NLCS Projectbibliotheken ontwikkelen met eigen objecten en deze beschikbaar stellen aan opdrachtnemers. Ook kunnen Projectbibliotheken worden gebruikt binnen een organisatie om bijvoorbeeld verschillende afdelingen met een afgebakende set objecten te laten werken.
In InfraCAD 6.5 zijn de Projectbibliotheken nu uitgebreid met Favorietenlijsten. Hiermee heeft een gebruiker de mogelijkheid om binnen een Projectbibliotheek veelgebruikte NLCS-objecten te groeperen. Dit levert meer overzicht, stelt organisaties in staat om beter samen te werken en bevordert een soepele controle en uitwisseling.

Foto’s
In het huidige tijdperk wordt meer en meer gebruikgemaakt van foto’s. Bijna iedereen heeft tegenwoordig een smartphone waarmee het eenvoudig is om bijvoorbeeld voor een inventarisatie of tijdens de uitvoering foto’s te maken. Met InfraCAD kunnen deze foto’s eenvoudig worden verwerkt in een tekening en vanuit de tekening kan een fotoboek samengesteld worden. Op deze wijze kan eenvoudig een verzorgde set informatie worden geleverd.
Zeker met een telefoon kunnen foto’s in meerdere posities gemaakt worden; portrait of landscape en in het laatste geval linkshandig of rechtshandig. Dit resulteerde steeds vaker in een handmatige nabewerking om foto’s te roteren. Vanaf InfraCAD 6.5 wordt de stand van de telefoon herkend en wordt de rotatie van de foto’s gecorrigeerd tijdens de verwerking.
Veel gebruikers maken gebruik van de mogelijkheid om het fotoboek in de eigen huisstijl te genereren. Dat was al mogelijk door het eigen logo en eigen kleuren te gebruiken. Vanaf InfraCAD 6.5 kan ook het InfraCAD-watermerk worden vervangen door een eigen watermerk. Dit geldt ook voor het Sonderingenboek.

Fotoboek samengesteld vanuit tekening met InfraCAD.

InfraCAD CE
Ook InfraCAD CE versie 6.5 is op een aantal punten gewijzigd, zij het niet altijd opvallend. Zo is de schaallijst van InfraCAD overgenomen en wordt deze afgestemd wanneer beide programma’s aanwezig zijn. Ditzelfde geldt voor de disciplines, waardoor de samenwerking van de programma’s verbeterd is. Wanneer een lengteprofiel meerdere profiellijnen bevat, worden deze nu correct uitgetekend en het is nu ook mogelijk om environment variabelen op te nemen in zoekpaden.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top