Esri International User Conference 2019

Esri International User Conference 2019

Nederlandse SensHagen als keynote-lezing

Van 8 tot en met 12 juli vond in het Convention Center in San Diego de Esri International User Conference 2019 plaats. Dit jaar trok het evenement 18 duizend bezoekers, terwijl zo’n 27 duizend kijkers inschakelden tijdens de live stream van de eerste dag. Zij zagen hoe Jack Dangermond, directeur en oprichter van Esri, het startsein gaf voor de bijeenkomst.

Door de redactie

Jack Dangermond, directeur en oprichter van Esri, ging tijdens zijn openingswoord in op ‘the new nervous system’, een geografisch digitaal zenuwstelsel.

De directeur van Esri ging in op zijn visie op ‘the new nervous system’, een geografisch digitaal zenuwstelsel. “Het is gebaseerd op het zenuwstelsel van de mens en net zo essentieel voor het leven. Net als de mens integreert het data en kennis van verschillende bronnen, het systeem analyseert de data en zorgt voor een goede respons. Dit is het fundament van jullie werk”, zo sprak hij de aanwezigen toe. Dangermond benoemde ook nog een andere overeenkomst tussen het geografische digitale zenuwstelsel en de menselijke variant: “Mensen leren van wat ze doen, maar het digitale zenuwstelsel ook. Dat is nodig ook, want digitale technologie verandert de wereld en maakt het mogelijk dat mensen succesvol zijn, maar dat kan alleen met een digitaal zenuwstelsel dat intelligent is.”

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe digitale zenuwstelsel van Dangermond is natuurlijk ArcGIS. In maart is versie 10.7 verschenen van deze software. Ook ArcGIS Indoors is nu beschikbaar, waarmee het mogelijk is om complexe werkomgevingen ook binnen in kaart te brengen. De directeur van Esri kondigde aan dat er een aantal verbeteringen zullen worden doorgevoerd in ArcGIS die een doorvertaling zijn van zijn visie. Zo krijgt OpenStreetMap een update en wordt dit een vector basiskaart en is er een nieuwe builder voor StoryMaps verschenen, die alle mogelijkheden van huidige templates bevat en meer functies ondersteunt.
Dangermond vertelde dat ArcGIS Online momenteel meer dan zeven miljoen gebruikers per dag registreert en dat er inmiddels meer dan een miljoen StoryMaps zijn gemaakt.

GIS voor veiligheid
Nadat Dangermond zijn speech had gehouden tijdens de plenaire openingssessie, kwamen nog verschillende andere sprekers aan het woord. Zo vertelde Stefano Toscano, directeur van het Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD), over de inzet van GIS om landmijnen op te sporen en onschadelijk te maken in gebieden waar militaire conflicten hebben plaatsgevonden. Meer dan een derde van de ontwikkelingslanden wereldwijd kennen gebieden die nog landmijnen bevatten en door het ontmantelen van deze mijnen wordt land als het ware teruggewonnen en kan het weer worden ingezet voor productiedoeleinden. Het GICHD zet GIS dus in voor de bevordering van duurzame vrede, economische wederopbouw en een veilige toekomst.
De vertegenwoordiger van olie- en gasbedrijf ExxonMobil, Charles Whiteley III, technology supervisor bij dit bedrijf, vertelde over de inzet van ArcGIS Indoors en de manier waarop daarmee een digitaal ecosysteem is gebouwd voor het hoofdkwartier van ExxonMobil. Sean Fitzpatrick, Jim Van Schoick en Uttam Bera van de New York Metropolitan Transportation Authority (NY MTA) deden uit de doeken hoe deze organisatie GIS gebruikt om het ondergrondse vervoer in New York mogelijk te maken. Daarnaast kondigde de CEO van de National Geographic Society, Tracy R. Wolstencroft, tijdens zijn keynote aan dat de samenwerking met Esri intensiever wordt. De National Geographic-basiskaart in ArcGIS is al vernieuwd, maar de komende tijd ontwikkelen beide bedrijven ook een set aan nieuwe oplossingen in samenwerking met organisaties die beschermde gebieden in Afrika beheren. Op die manier kan de biodiversiteit in deze regio beter worden beschermd.

SensHagen
Alhoewel de verschillende sprekers allen een goed verhaal hadden, was voor de Nederlandse kijker het hoogtepunt van de plenaire sessie, naast de speech van Dangermond, natuurlijk de bijdrage van Marcel Broekhaar van de gemeente Zwolle. Zijn verhaal had als titel ‘Climate Adaptability and Involving Citizens with ArcGIS Hub’ en ging over de manier waarop de gemeente Zwolle van haar stad een betere woonplaats probeert te maken door middel van smart technology en data.
Klimaatverandering is een van de belangrijkste uitdagingen van Nederland, en Zwolle heeft hier extra mee te maken: van veel verschillende richtingen loopt het water richting Zwolle. Stadshagen is het laagstgelegen gebied van de gemeente en heeft daarom direct te maken met de effecten van de klimaatverandering. Om de juiste maatregelen te kunnen nemen, werd het project ‘SensHagen’ gelanceerd. In dit project doet de gemeente ervaringen op met inwoners op die zelf, met behulp van sensoren, luchtkwaliteit, neerslag, verdamping, hitte en wind meten. Binnen het project SensHagen wordt gebruikgemaakt van drie verschillende sensoren: een sensor van het RIVM, een van het KNMI en een sensor die ontwikkeld is voor educatieve toepassing. De gevonden waarden worden weergegeven in een tweetal ArcGIS dashboards, een van RIVM en een van het KNMI, terwijl er ook een interactieve kaart van SensHagen beschikbaar is die een totaaloverzicht geeft.

Wateroverlast
Broekhaar liet tijdens zijn presentatie ook de Natte Voeten Sensor zien, ontwikkeld door bewoners uit Stadshagen. De sensor, eenvoudiger te maken dan IKEA-meubels, staat in contact met de ArcGIS Hub en helpt bij het in kaart brengen van wateroverlast. Inwoners van de wijk kunnen bovendien op de site van SensHagen wateroverlast melden en de kaart met eerdere meldingen inzien, zodat de gemeente Zwolle en het waterschap Drents Overijsselse Delta een volledig beeld krijgen van plekken in de stad die gevoelig zijn voor plensbuien en hier de juiste maatregelen tegen kunnen nemen.
Broekhaar merkte op dat hij erg tevreden is over de betrokkenheid van de bewoners van Stadshagen: “Het project was een initiatief en is nu een beweging.” Ook Maarten Veeger, directeur strategie van de gemeente Zwolle en ook aanwezig op de Esri International User Conference, deelt die mening: “Het mooie van SensHagen vind ik dat mensen zelf in beweging zijn gekomen om aan de slag te gaan met het vraagstuk van klimaatadaptatie en daardoor met de sensoren en technologie zijn gaan werken. Ik denk dan ook dat we zeker door moeten gaan op de ingeslagen weg. Met de ArcGIS Hub-toepassing van Zwolle mag Nederland zich een wereldwijde koploper noemen, maar dat is geen reden om achterover te leunen. Het is een stimulans om de hub in ons land nog meer van betekenis te laten zijn.”

Andere lezingen
Uiteraard bestond de Esri International User Conference 2019 uit veel meer dan alleen de plenaire lezingen. Zo waren er op de beursvloer meer dan driehonderd exposanten aanwezig om hun producten, diensten en oplossingen te tonen en konden aanwezigen uiteenlopende trainingen volgen.
Ook waren er diverse kleinere technische lezingen en gebruikerspresentaties, waaronder verschillende Nederlandse bijdragen. Björn Vije, dit jaar winnaar van de Young Scholar Award met zijn StoryMap ‘De grote waterwerken’, gaf tijdens de conferentie een presentatie over zijn prijsproject. Verder vertelde Jonas van Schrojenstein van Nelen & Schuurmans over het slaan van bruggen tussen hydrologische modellen en GIS. Kees van ’t Hoog van Schiphol Airport ging in op de 3D digitale tweeling van assets van de luchthaven en Feroz Islam van de Universiteit Utrecht deelde zijn verhaal over een project over klimaatverandering. Ook de hyperintelligente Container 42 van Havenbedrijf Rotterdam was aanwezig op het evenement.

Marcel Broekhaar van de gemeente Zwolle vertelde over de manier waarop de gemeente Zwolle smart technology en data inzet voor het verbeteren van de leefomgeving.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top