Esri GIS Conferentie 2019: ‘Prachtige tijden voor GIS-professional’

Esri GIS Conferentie 2019: ‘Prachtige tijden voor GIS-professional’

Leren, luisteren, inspireren en ontmoetingen

De jaarlijkse Esri GIS Conferentie geeft glans aan de groeiende rol die de GIS-professional heeft. Dit jaar zette het programma het werk van de GIS’er op allerlei manieren weer flink in de schijnwerpers. ‘See What Others Can’t’, wat Esri op de User Conference in San Diego lanceerde, vat het goed samen en kwam ook  op de conferentie in Rotterdam terug. De GIS-professional heeft door het gebruik van kaarten inzicht, en kan al zien wat anderen nog niet kunnen zien. 

Door de redactie 

Datagedreven werken met Inge Hofland van ProRail.

“Deze twee dagen staan in het teken van leren, naar elkaar luisteren, inspireren en elkaar ontmoeten”, zo opent directeur Ed van Ingen van Esri Nederland de 26e Esri GIS Conferentie na de openingsvideo. En dat begon al bij binnenkomst, iedereen heeft er al voorbeeldkaarten van collega’s kunnen aanschouwen. Het is een terugkerend element in de reeks evenementen die Esri Nederland organiseert. 

Wim in ’t Veld van Verheij Integrale groenzorg vertelde over innovatie.

Digitale transformatie en innovatie
CTO Jeroen van Winden gaat in de eerste keynote in op de digitale transformatie en welke invloed dat heeft op hoe organisaties technologie inzetten. “Het Web GIS is dé manier om GIS in de digitale transformatie te brengen.” Het levende voorbeeld betreedt na de CTO het podium: ProRail. Inge Hofland, ICT-manager, en Thymo van den Brug ‘van de business’ vertellen hoe zij datagedreven werken in de spoorketen en innovaties gebruiken om zich voor te bereiden op ontwikkelingen: een groei van 30 procent aan reizigers, de komst van Formule 1 in Zandvoort en een hogere kwaliteit van het spoornetwerk.
Wim in ‘t Veld van Verheij Integrale groenzorg vertelde wat innoveren voor zijn organisatie betekent: “We staan er nu anders voor en zitten opeens aan tafel met assetmanagers.” Innovatie zit in het DNA van de groenverzorger. “De behoefte aan iets nieuws ontstaat door ongemak, de aanwezigheid van talent en een goede infrastructuur. En je hebt dan wel een technologische kennispartner nodig die jouw markt begrijpt en zo je wensen mee kan uitwerken tot nieuwe waarden.” 

Ontmoetingen tijdens de Esri GIS Conferentie op de beursvloer van het evenement.

Technologie is echter geen doel op zich; het versnelt innovaties. Met productmanager Niels van der Vaart passeerden daarom allerlei technologische innovaties de revue. Onder meer BIM & GIS en de Nieuwe StoryMap-builder. Elke dag worden meer dan drieduizend StoryMaps gemaakt. Jorien Posthouwer laat zien hoe eenvoudig de nieuwe builder is op te bouwen door live een StoryMap te maken over hoogbouw in Rotterdam. Teksten, bestaande kaarten en 3D-webscenes toevoegen: het is allemaal met een paar klikken gebeurd. Ook is het mogelijk om een zogenoemde Express Map te maken: vanuit de StoryMap kan meteen een eenvoudige kaart gemaakt worden.

Het wandverslag van de eerste dag van de Esri GIS Conferentie.

Klimaat
Op de tweede dag was het grote thema klimaat. Er was aandacht voor klimaatadaptatie en de energietransitie. Esri wist een bekende Nederlander op het podium te zetten: oud-politicus Ed Nijpels. Nu is hij onder meer voorzitter van het Klimaatakkoord en voorzitter van GeoBusiness Nederland.
Afgezien van een paar politieke grapjes over Thierry Baudet nam Ed Nijpels de tijd om uit te leggen welke impact de energietransitie werkelijk heeft op Nederland. Nijpels lichtte het proces toe: hoe is het akkoord tot stand gekomen, hoe is het verdeeld en hoe is de politieke betrokkenheid gevormd. Natuurlijk kwam het financiële plaatje aan de orde; er werd een vergelijking gelegd tussen andere nationale uitgaven. “Er is – onnodige – maatschappelijke onrust ontstaan over de betaalbaarheid van het akkoord.” Het Klimaatakkoord is als een kers (1,4 – 1,6 miljard) en roken is een uitgave van vier miljard per jaar. De meloen noemde Nijpels ook – deze stond voor de meloen die de ChristenUnie moest slikken bij het akkoord. Het bleek uiteindelijk de kostenpost voor de sociale zekerheid te zijn (80 miljard). Ook greep Nijpels het moment aan om het beeld van een vooroplopend Nederland te corrigeren. “Als het gaat om nieuwe duurzame energie die in Nederland wordt opgewekt, doen we het net beter dan Luxemburg met 6,6 procent. In Europa is het al 17,5 procent!”

Ed Nijpels, dagvoorzitter op de tweede dag van de Esri GIS Conferentie.

De rest van de ochtend liet de dagvoorzitter organisaties aan het woord die reageren op de klimaatverandering. Benaissa el Hammadi, directeur Asset Management bij Stedin, kwam als eerste aan bod. Stedin moet de energie transporteren. Na een persoonlijke introductie – hij vertelde over zijn jonge jaren in Noord-Marokko zonder elektriciteit – ging hij uitgebreid in op hoe Stedin zich voorbereidt op de verandering van energiegebruik. “Stedin moet Voorspellen, Verzwaren en Verslimmen: we moeten weten waar huizen zonnepanelen krijgen en waar niet. En hoe kunnen we het maximale uit het huidige net halen?”
Net als andere gemeenten in heel Nederland werkt Tilburg aan een toekomstbestendige energievoorziening. Marianne Linde, directeur Duurzame Stad van de gemeente Tilburg, vertelde hoe ze op verschillende schaalniveaus moeten gaan kijken naar dit onderwerp. De stad moet –  als het met zon en wind aan de slag wil gaan – onder andere het netwerk gaan verbeteren, zodat het mogelijk is om energie en warmte op te slaan.

Na klimaatmitigatie (beperken van uitstoot CO2) gaat het na de ochtendpauze over klimaatadaptatie. Marijke Jaarsma van waterschap Vallei en Veluwe vertelt hoe haar organisatie hiermee omgaat. “We hebben steeds vaker te maken met wateroverlast. Onze Klimaateffectatlas helpt bij het krijgen van nieuwe inzichten.” Jaarsma is een van de aanjagers van Platform Water Vallei en Veluwe, en een van de grondleggers van het in 2017 vastgestelde Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie Vallei en Veluwe.
Harry Boeschoten, programmadirecteur Groene Metropool bij Staatsbosbeheer, is trekker van een ambitieus programma om te werken aan een nieuwe relatie tussen stad en natuur. Hij sluit de ochtend af met een verhaal over de uitgangspunten Beschermen, Beleven en Benutten. En zijn grote les: “Zie groen als een nutsvoorziening.”

Middagprogramma
Het middagprogramma bestaat steevast uit een afwisselend aantal sessies in verschillende thema’s. Dit jaar was dat onder meer: BIM & GIS, market development, digitale transformatie, klimaat, Common Ground en datagedreven samenwerken. Verspreid over twee dagen is er keuze uit bijna 25 verhalen uit de praktijk en zijn er zo’n twintig technische sessies. Er zijn diverse Expert Round Tables over klimaatadaptatie en de energietransitie.
In de pauze is er volop gelegenheid om te netwerken. Verder is er een Student Meet-Up en ook de vrouwen zoeken elkaar op met de Ladies Lunch. Op de pleinen vertellen ook ruim 15 organisaties over hun werk. Onder meer Container 42 (Port of Rotterdam), postbezorger Sandd, provincie Gelderland en energiebedrijf Alliander zijn er te vinden.

Ed van Ingen, Esri Nederland, met de award voor waterschap Rijn en IJssel. 

Deelnemers uit ‘de business’
Het bezoekersaantal groeit elk jaar gestaag en ging over de 1600 deelnemers heen over twee dagen. Er is een trouwe groep die vaak komt, maar dit jaar was er ook zichtbaar een ‘andere groep’ aanwezig, stelt de organisatie. Dus niet alleen de GIS-professionals. “GIS’ers kunnen met een gerust hart hun collega’s ‘van de business’ uitnodigen”, verzekert Marieke Hoogeveen, manager marketing en communicatie bij Esri Nederland. Ze verwacht dat, nu GIS bij zoveel grote organisaties in de business-processen waarde levert, het evenement in de komende jaren relatief meer mensen uit de business zal trekken.
Ook deze 26e editie konden de bezoekers rekenen op een evenement van hoog niveau. Het is zichtbaar dat Esri Nederland veel zorg en aandacht besteedt aan de details van het programma, het geheel verloopt soepel. Gedurende de dag was er een live blog te volgen en achteraf kwam veel videomateriaal beschikbaar van hoge kwaliteit.

Op de beursvloer zelf stonden de gebruikelijke partijen met hun stands en hun verhaal. Tauw had een vierde set meegenomen, GeoWeb en Sweco hadden een rad van fortuin waar prijzen mee te verdienen waren, MUG Ingenieursbureau was in opvallende retrostijl. Aan het einde van beide dagen verschoof de aandacht van het inhoudelijke naar het biertje en het luxe bitterballengarnituur. Zo blijkt ook: werken met GIS is mensenwerk. En, Ed van Ingen benadrukte het nog eens extra: “Vergeet niet: de GIS-professional staat aan het roer. Het zijn prachtige tijden om met elkaar mooie resultaten te boeken.”

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top