Energietransitie en klimaatverandering: hoe kan Nederlands ontwerp bijdragen?

1 juni 2018

Bijeenkomsten tijdens de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam over de rol van ontwerpers en de eerste resultaten van zestien nieuwe ontwerpen uit het Ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte.

Welke oplossingen dragen Nederlandse ontwerpers aan voor de gevolgen van klimaatverandering op steden, en van de energietransitie op het cultuurlandschap? Op 21 juni en 4 juli 2018 organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bijeenkomsten tijdens de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) over oplossingsrichtingen voor een duurzame ontwikkeling. Met onder andere keynotes van Henk Ovink en presentaties van de eerste resultaten van zestien nieuwe ruimtelijke ontwerpen uit het Ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte.

Urgente transitieopgaven

energietransitie

Een ‘still’uit de film ‘Fort Pannerden’.

Een karaktervolle en toekomstbestendige, fysieke leefomgeving vraagt om een integrale ontwerpbenadering die cultuurhistorie en oplossingen uit het verleden koppelt aan ruimtelijke opgaven. Vanuit dit uitgangspunt werken binnen het Ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte momenteel zestien ontwerpteams aan urgente transitieopgaven op het gebied van energie en klimaat; van lisdoddekweek in de natte landbouw tot waterkrachtcentrales in de Hollandse Waterlinie, en van holistisch ontworpen binnensteden tot een herontdekte beek op de Veluwe. Met twee bijeenkomsten tijdens de IABR geeft het fonds deze onderzoekstrajecten een podium. Elke bijeenkomst wordt voorafgegaan door een keynote spreker, waarna korte presentaties van ontwerpteams en partners extra input geven voor een publiek debat over de huidige stand van zaken, kansen voor de toekomst, de rol van ontwerp en cultuurhistorie bij ruimtelijke inrichting, en de wisselwerking tussen praktijk en beleid.

Debat energietransitie op 21 juni

Een succesvolle volgende stap in de Nederlandse energietransitie betekent een investering in ruimtelijk ontwerp. Het debat op donderdag 21 juni 2018 gaat over energietransitie en ontwerp als een doeltreffend middel om de energietransitie op een slimme en duurzame manier onderdeel te laten zijn van het landschap van morgen. De keynote spreker van deze middag wordt nog bekendgemaakt. Aanvullend zijn er korte presentaties door partners en Rijksinitiatieven, gevolgd door een publiek debat. Sprekers zijn onder andere Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool) en Marlijn Baarveld (RCE).

Klimaatadaptatie op 4 juli

energietransitie

H+N+S Landschapsarchitecten zoekt samen met belanghebbende partijen naar nieuwe, duurzame manieren om energie op te wekken voor Fort Pannerden, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Fort Pannerden is één van de 16 nieuwe ruimtelijke ontwerpen uit het Ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte.

Aanjager van de discussie over klimaatadaptatie op woensdag 4 juli 2018 is Henk Ovink, Nederlands eerste internationale watergezant, die een integrale innovatieve aanpak van klimaatadaptatie ontwikkelde op basis van zijn ervaringen met de wederopbouw in New York na orkaan Sandy. In zijn lezing licht hij toe hoe deze methode met inbreng van ontwerpers nu ook in Aziatische steden wordt ingezet. Aanvullend zijn er korte presentaties door partners en Rijksinitiatieven, gevolgd door een publiek debat. Sprekers zijn onder andere Daan Zandbelt (College van Rijksadviseurs) over de klimaatadaptatie op verschillende schaalniveaus, Eric Frijters (lectoraat Future Urban Regions) over het regionale perspectief en Ellen Vreenegoor (RCE) over de gebiedsgerichte benadering.

Programma en locatie

Beide middagen vinden plaats tussen 14:00 uur en 16:30 uur, afsluitend is er een borrel en gelegenheid om de IABR-tentoonstelling te bezoeken. Inloop vanaf 13:45 uur. Locatie: HAKA-gebouw (auditorium), Vierhavensstraat 38, 3029 BE Rotterdam. Zie voor het volledige programma de website van het Stimuleringsfonds.

Context

Beide bijeenkomsten zijn onderdeel van het Ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie versterkt hiermee de positionering van ontwerp- en cultuurhistorische expertise bij actuele transitieopgaven op het gebied van onder andere energie en klimaat. Zestien ontwerpteams werken vanuit een integrale gebiedsgerichte benadering aan concrete cases. In opdracht van de ministeries van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is het Ontwerpprogramma ontwikkeld door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De resultaten van het ontwerpprogramma leveren zowel relevante input voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) als voor regionale en lokale omgevingsvisies door lagere overheden. Tussentijdse resultaten worden gedeeld via stimuleringsfonds.nl/urbanisatie en de nieuwsbrief van het fonds. Ter afsluiting van het programma zal eind oktober 2018 een symposium plaatsvinden waar niet alleen de uitkomsten van alle geselecteerde plannen worden gepresenteerd, maar ook wordt ingezet op een duurzame lange termijn samenwerking tussen ontwerpers, erfgoedprofessionals en uitvoerende partijen.

Website Stimuleringsfonds / Ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte

Comments are closed.