De workflow van Revit naar 3ds Max

De workflow van Revit naar 3ds Max

Tips & Tricks 3ds Max

Met name op het gebied van rendering is 3ds Max het paradepaardje van Autodesk en het is dan ook begrijpelijk dat het pakket nog altijd deel uitmaakt van elke Autodesk-industriecollectie. In de loop der jaren is 3ds Max daarbij gelukkig een stuk eenvoudiger geworden. Wat echter niet meehelpt zijn de standaardinstellingen, die voor de gemiddelde ontwerper niet ideaal zijn. In dit artikel daarom een beschrijving van een juiste workflow van Revit naar 3ds Max.

Door Jean-Pierre van Gastel

Afbeelding 1: Welke instellingen worden de standaard voor het gebruik van 3ds Max?

De eerste keer dat een gebruiker 3ds Max opstart, nadat het programma is geïnstalleerd, heeft hij de keuze wat voor instellingen er standaard gebruikt mogen worden in 3ds Max, zie afbeelding 1. Daarbij valt te kiezen voor instellingen voor modeling en animatie (Classic) of instellingen voor het renderen van omgevingen (Design). Wie kiest voor de Classic-omgeving zal 3ds Max opstaren met een grote viewport en werkt bijvoorbeeld niet met objecten ByLayer. Voor de Revit-gebruiker is de Design-optie eigenlijk de beste keuze. Deze keuze komt echter maar één keer tevoorschijn. Daarna is deze optie terug te vinden via het Custom UI and Default Switcher-commando in het Customize-menu. In dit dialoogvenster valt dan alsnog te kiezen voor de DesignVIZ-optie in het linkerdeel van het dialoogvenster.

Workspaces
De standaard User Interface van 3ds Max gebruikt geen ribbon zoals in AutoCAD, Revit en Inventor. Toch is er wel een ribbon beschikbaar in 3ds Max die geschikt is voor een workflow ten behoeve van ontwerpvisualisatie. Deze ribbon maakt deel uit van de zogenaamde Design Standard workspace en kan rechtsboven in de applicatie worden geactiveerd. Zodra de Design Standard workspace actief is, verschijnt er een ribbon aan de linkerkant direct onder de Main Toolbar. De ribbon is duidelijk en overzichtelijk, en geeft van links naar rechts haast alle mogelijkheden weer die nodig zijn voor het maken van een visualisatie. Deze specifieke workspace zal ook de standaard workspace zijn, wanneer 3ds Max een volgende keer wordt opgestart, zie afbeelding 2.

Afbeelding 2: Een ribbon voor ontwerpvisualisatie.

Units Setup
Bij het inlezen van een Revit-bestand in 3ds Max is het van groot belang dat de Units van 3ds Max overeenkomen met die van Revit. Revit heeft een interne system unit die ingesteld staat op Feet en niet zichtbaar is in de applicatie zelf. 3ds Max heeft wel een System Unit die naar eigen wensen kan worden aangepast. Standaard staat deze echter ingesteld op Inches en is het dus van groot belang, om verschaling te voorkomen, om deze ook op Feet te zetten. Het Unit Setup-dialoogvenster is te openen via de Customize-knop in de Get Started-knop van de Design Standard ribbon. De Display Unit Scale is minder van belang, aangezien dit slechts een weergave is van de maateenheid. Deze kan dan ook op elk moment worden aangepast, indien dat gewenst is. De System Unit scale mag nooit meer aangepast worden als het Revit-bestand al is geïmporteerd.

Afbeelding 3: Materiaalopties in het File Link Settings-dialoogvenster. 

Linken
3ds Max biedt twee mogelijkheden voor het inlezen van Revit-bestanden. Zolang het Revit-ontwerp nog een voorlopig ontwerp is, kan het beste de Link Revit File-optie in 3ds Max worden gebruikt. Deze mogelijkheid is terug te vinden onder de File Links-knop in de Get Started ribbon. Als het om een definitief ontwerp gaat, is het handiger om de Import-optie te gebruiken die direct zichtbaar is in de Get Started ribbon.
Uiteraard is het mogelijk om bij een Link Revit File een aanpassing te doen in Revit en deze ontwerp-aanpassing(en) direct te updaten via het Manage Links-commando in 3ds Max. Dit gebeurt dus niet automatisch en dus dient de ontwerper er zelf zorg voor te dragen dat hij nog met de laatste versie van het Revit-bestand werkt. Belangrijk bij het zogenaamde Reloaden van een Revit-bestand, na een wijziging in Revit, is dat de Revit-materialen standaard weer terug ingelezen worden in 3ds Max. Dit kan uiteraard het gewenste effect zijn, afhankelijk van de gekozen render engine. Wie dit standaard gedrag wil uitzetten, kan de twee materiaalopties daarvoor aanzetten onder in het File Link Settings-dialoogvenster, zie afbeelding 3. Als het standaard gedrag nooit gewenst is, is het handiger om de Revit Preset aan te passen in het Presets-tabblad van het Manage Links-dialoogvenster.

Afbeelding 4: Texturen in de 3ds Max viewport. 

Importeren
Het importeren van een Revit-bestand in 3ds Max biedt een aantal extra mogelijkheden. De database van Revit is in te delen op basis van Revit Category en Revit-materiaal of Revit Family en Revit-materiaal. Sowieso is het combineren op basis van Revit-materialen bij het linken of importeren van een Revit-bestand sterk aan te raden. Standaard worden er vanuit Revit Photometric lights geïmporteerd. Een lichtplan dat is gemaakt in Revit kan dus direct ingelezen worden in 3ds Max. Daarnaast komt het Revit Daylight system mee vanuit Revit. In nieuwere versies van 3ds Max (2019.3 en hoger) wordt deze automatisch omgezet naar de 3ds Max Sun Positioner. Hierbij blijven uiteraard alle bijbehorende parameters intact.
Op het vlak van materialen komen alle materialen over vanuit Revit van het type Autodesk-materiaal. Vanzelfsprekend komen ook de daarbij horende texturen mee. Deze texturen zullen sinds de 3ds Max 2020.2-update ook direct zichtbaar zijn in de 3ds Max viewport, zie afbeelding 4.
Wat niet geïmporteerd wordt, en in wezen ook niet heel veel toevoegt in 3ds Max, zijn de zogenaamde Rich People Collection (RPC)-objecten vanuit Revit. Als het Revit-bestand dusdanig groot en gedetailleerd is, is het een overweging om in Revit een speciale View aan te maken, specifiek voor 3ds Max. In de Revit view zal 3ds Max de gemaakte Visibility Graphics te allen tijde respecteren tijdens het importeren of linken van het Revit-bestand. Zelfs als de ontwerper een zogenaamde sectionbox aanbrengt in Revit, zullen alle Revit-data die zich buiten de sectionbox bevinden niet worden ingelezen in 3ds Max. Door deze werkwijze toe te passen is er direct al veel te winnen met het overhalen van Revit-data naar 3ds Max. Nadat het Revit-bestand is geïmporteerd of via de File Link-optie is geplaatst, is het direct te renderen. Hierbij valt al direct op dat 3ds Max vele malen sneller rendert dan Revit en dat de kleuren er veel beter uitzien. Om die reden zijn er dan ook tal van 3ds Max-gebruikers die verder niets doen met het 3ds Max-model. Dit laatste is natuurlijk erg jammer aangezien er met wat kleine inspanningen een nog mooier beeld gerenderd kan worden, met een gemiddelde rendertijd van twee minuten voor een HD-frame.

Jean-Pierre van Gastel  jpvangastel@techdata.com is freelance redacteur voor BIGnieuws. 
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top