“De kracht van het Kadaster zit in zijn medewerkers”

“De kracht van het Kadaster zit in zijn medewerkers”

Dorine Burmanje blikt terug op vijftien jaar Kadaster

Dorine Burmanje maakte eerder dit jaar bekend dat ze in de loop van dit jaar haar werkzaamheden als voorzitter van de raad van bestuur van het Kadaster zou beëindigen. Deze functie heeft ze vijftien jaar vervuld en in die tijd is het Kadaster gereorganiseerd naar een centrale organisatie en werd een belangrijke digitaliseringsslag gemaakt. Bovendien had ze als doel een duidelijk maatschappelijk profiel voor het Kadaster te bouwen en borgen. BIGnieuws keek met Burmanje terug op de ontwikkelingen van de afgelopen vijftien jaar. 

Door Lambert-Jan Koops

Dorine Burmanje: “Het Kadaster is van inwinner en verspreider van gegevens getransformeerd tot een organisatie die kijkt naar wat de maatschappij nodig heeft, welke vraagstukken daar leven en welke data daarvoor nodig zijn.”

Het eerste wat Burmanje kwijt wil bij aanvang van het gesprek is de opmerking dat ze best wil terugkijken op het afgelopen anderhalve decennium, maar wel wil benadrukken dat de prestaties die in die tijd door het Kadaster zijn geleverd duidelijk teamprestaties waren en niet enkel en alleen op haar conto bij te schrijven zijn. “Vijftien jaar geleden stapte ik in een prachtige organisatie die al geheel verzelfstandigd was en zijn plaats in het werkveld al had gevonden. Daar hebben we weliswaar in de daaropvolgende periode nog veel aan toegevoegd en veranderd, maar dat had niet gekund zonder de kennis en kunde van medewerkers van het Kadaster, de enthousiaste eindgebruikers van onze producten en natuurlijk de steun van de verschillende ministeries.”

De veranderingen die mogelijk waren dankzij de door Burmanje genoemde partijen, waren voor een groot deel ook zeker noodzakelijk. Met name op IT-gebied is de wereld bijna niet meer vergelijkbaar met die van vijftien jaar geleden. “Met de technologie is het echt razendsnel gegaan. Natuurlijk was voortschrijdende techniek altijd al een ding voor het Kadaster, maar het tempo waarin dat de afgelopen vijftien jaar is gegaan, is echt bizar. We hebben daar als organisatie in mee moeten gaan en ik vind dat we dat heel goed hebben gedaan. Het allerbelangrijkste daarbij is dat we de techniek goed hebben weten in te zetten. We zijn van inwinner en verspreider van gegevens getransformeerd tot een organisatie die kijkt naar wat de maatschappij nodig heeft, welke vraagstukken daar leven en welke data daarvoor nodig zijn.”

Kwaliteit en samenwerking
Het Kadaster heeft als organisatie dus veel meer oog gekregen voor de toepassing van de data die het levert. Om dat goed te kunnen doen, zijn volgens Burmanje twee zaken van groot belang. “De data die we leveren zijn in eerste instantie goed in te zetten door de eindgebruikers omdat we kwalitatief goed werk en betrouwbare data leveren. Daarnaast is het Kadaster zich ervan bewust dat het onderdeel is van een groter geheel en heeft het sterk ingezet op samenwerking met zowel bedrijven als overheden. Zodoende weten wij wat er speelt binnen het werkveld en kunnen we een rol aannemen die daarbij past.”
Met betrekking tot de samenwerking met derden, memoreert Burmanje graag de successen die behaald zijn met de industrie op het gebied van automatisering en het verminderen van de doorlooptijd. Daarnaast is publieke dienstverlening op de kaart (PDOK.nl) gezet met de steun van verschillende overheidsinstanties. Een project dat nu nog loopt is het vormgeven van de Omgevingswet binnen het digitaal stelsel, waar het Kadaster tactisch beheerder van wordt. Een taak die volgens Burmanje uitgevoerd kan worden omdat het Kadaster een compacte, duidelijke en vooral ook gezonde organisatie is. “De afgelopen jaren zijn we met steeds minder mensen, steeds meer werk gaan doen.

Zo hebben we er de verantwoordelijkheid voor allerlei basisregistraties bij gekregen. Dat is mogelijk omdat we de processen efficiënter hebben gemaakt en hebben geïnvesteerd in mensen en technologie. Het Kadaster is goed meegegroeid met de eisen van vandaag de dag en heeft dat redelijk constant gedaan. Het zal dan ook goed mogelijk zijn om een vervolgstap te maken en de organisatie nog meer datagedreven in te richten.”
Het Kadaster is met de huidige inrichting volgens Burmanje klaar om verschillende nieuwe projecten en taken op te pakken, zoals het creëren van een geodata-platform waar marktpartijen data beschikbaar kunnen stellen. “Het idee is dat organisaties die over geo-informatie beschikken zelf hun data achterlaten op dit platform en dus ook zelf de verantwoordelijkheid erover dragen, vergelijkbaar met de manier waarop we dat bij KLIC hebben gedaan. Daar zijn de data bijvoorbeeld bij de bronnen gelaten en zorgt het Kadaster ervoor dat iemand die de grond in gaat alle gegevens krijgt. Wij bieden daarbij de gecombineerde data overzichtelijk aan en verzorgen ook terugmeldingen als er een wijziging moet worden doorgegeven aan de bronhouders. Daarmee is het Kadaster dus een organisatie geworden die niet alleen data beheert, maar ook het gebruik van data faciliteert.”

Over grenzen heen
Naast de lokale overheden en het Nederlandse bedrijfsleven heeft het Kadaster de afgelopen jaren ook geïnvesteerd in goede contacten op internationaal niveau. Zo is het lid van de Europese brancheorganisatie en probeert het met soortgelijke organisaties collectieve afspraken te maken voor bijvoorbeeld het inwinnen van gegevens. “Het is nuttig om over de grenzen heen te kijken,” stelt Burmanje, “want daarmee wordt onder andere voorkomen dat iedere organisatie haar eigen satelliet de lucht in stuurt en dat scheelt al snel een hoop geld en moeite. Ook is het belangrijk om afspraken te maken over zaken als bijvoorbeeld eenduidige naamgeving en uniforme kaartenuitwisseling. Met INSPIRE is op dat gebied een goede slag geslagen en het Kadaster heeft daarin flink geïnvesteerd.”
Ook buiten Europa is het Kadaster actief, waarbij Kadaster International opdrachten uitvoert die onder andere door de Wereldbank worden aanbesteed. Hierdoor is het Kadaster actief in landen zoals Colombia en Nepal.

Een goede zaak, zo stelt Burmanje. “We zijn in Nederland gewend dat eigendomsregistratie goed geregeld is, maar in zeventig procent van de wereld wordt er geen registratie bijgehouden. Door hier verandering in aan te brengen, is het mogelijk om de rechtszekerheid van burgers te verbeteren en dat is weer de basis voor welvaart en een gezonde economie. Alleen als het duidelijk is wat van wie is, is het immers mogelijk om een solide economisch systeem op te zetten. Dat is met name duidelijk zichtbaar bij ingrijpende, grootschalige gebeurtenissen, zoals de FARC-oorlog in Colombia en de aardbeving in Haïti. Als mensen van hun land verdreven zijn, of hun huis hebben zien instorten, kunnen ze zonder goede registratie niet bewijzen dat ze ergens recht op hebben. En in die onzekerheid is het moeilijk om opnieuw te beginnen. In Haïti bijvoorbeeld durven maar weinig mensen te bouwen, omdat ze bang zijn dat ze het zo maar weer moeten inleveren. De rol van een kadaster is onontbeerlijk in deze gebieden.”

Veranderende omstandigheden
Met alle veranderingen die de afgelopen vijftien jaar hebben plaatsgevonden op technologisch, maatschappelijk en organisatorisch gebied, is Burmanje vooral trots op het feit dat het Kadaster zich in deze periode zo goed heeft weten aan te passen aan de veranderende omstandigheden. “Ik denk dat het heel bijzonder is dat ook de mensen die al een lange geschiedenis hebben bij deze organisatie, zo flexibel zijn om mee te bewegen met de eisen van deze tijd. Daarnaast vind ik dat er ook goede stappen zijn gezet op het gebied van diversiteit, waarbij er meer vrouwelijke managers zijn aangesteld en ook medewerkers in het kader van de Participatiewet een plek hebben gevonden. De kracht van het Kadaster zit in zijn medewerkers. Het is uiteindelijk dankzij de inzet van al deze mensen dat het Kadaster de afgelopen vijftien jaar steeds meer een vanzelfsprekende partner is geworden voor heel veel partijen.”

Het Kadaster is volgens Burmanje klaar om nieuwe projecten en taken op te pakken, zoals bijvoorbeeld het creëren van één geodata-platform.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top