Databomen en het bos

13 april 2016

Geoinformatie toegankelijk maken, dat is waar wij vanuit Geonovum op verschillende manieren aan werken. Maar hoe toegankelijk kun je zijn?

Elk kwartaal doen wij onderzoek naar de kwaliteit van metadata in het Nationaal Georegister (NGR). Met metadata geef je een beschrijving van wat je van een dataset of service kunt verwachten: Welke inhoud bevat de dataset, over welk gebied gaat het, in welk bestandsformaat staat het en hoe actueel zijn de gegevens? Deze informatie helpt gebruikers om datasets te vinden en snel een inschatting te maken van hun bruikbaarheid voor het beantwoorden van een vraag.

In de laatste monitoring van het Nationaal Georegister sprong de beschrijving van een service in het oog. Waar bij het beschrijven van een service één downloadlink normaal is, stonden er hier ruim zevenhonderd! Het lijkt erop dat geprobeerd is om de diverse data die in de webservice is verwerkt, ook apart toegankelijk te maken. Dat kan heel handig zijn als je op zoek bent naar specifieke gegevens. Maar maak je op deze manier de data daarmee echt goed vindbaar en toegankelijk? Zelf had ik de nodige moeite om door de bomen het bos nog te zien. Wat als je als argeloze gebruiker bij een zoektocht in het Nationaal georegister deze service hebt gevonden. Hoe vind je dan daarbinnen de data die jij zoekt? Hoe baan je je een weg zien door het databos dat in die ene service is ontsloten? Ik zou niet weten hoe je dat anders kan doen dan door stug al die downloadlinks na te lopen. Ook al zijn het er zevenhonderd…

Waar is het mis gegaan? De standaarden verbieden het niet om op deze manier een service te beschrijven. Hebben we mogelijk te veel gefocust op het beschikbaar stellen van maar één service? Zijn de standaarden niet goed genoeg? Of ligt het aan de definitie van dataset? Die is in standaardenland zo ruim dat zowel één object als een complete database als één dataset gezien kan worden.

Wat de reden ook moge zijn, het druist in tegen het doel waarvoor je een dataset beschikbaar stelt en beschrijft. Je doet dat voor de gebruiker. Die moet voorop staan. Laten we het perspectief van die gebruiker in het oog (blijven) houden bij het toegankelijk maken van data. Mijn boodschap is dan ook: zorg dat de gebruiker er iets mee kan en door de bomen het bos kan blijven zien.

Ine de Visser is namens Geonovum tactisch adviseur voor het Nationaal Georegister.

 

 

Comments are closed.