Archief: Editors Desk

GeoBusiness InnovatieLab – Eerste stappen gezet

Branche-organisatie GeoBusiness Nederland wil nieuwe vormen van samenwerking onderzoeken tussen het bedrijfsleven en de overheid in een nieuw op te starten InnovatieLab Omgevingswet.

Door Remco Takken
[caption id="attachment_13056" align="aligncenter" width="550"] Lees meer

De staat van de wereld

Terrorism & Political Violence Risk Map en Political Risk Map

De risico’s op politiek geweld nemen wereldwijd toe als gevolg van groeiende geopolitieke spanningen, de afbrokkeling van liberaal-democratische regeringen en de gevolgen van wereldwijde conflicten. Door de redactie
[caption id=""...
Lees meer

GeoWeb Gebruikersdag en pre-conference workshop

Op 5 juni 2018 vindt de GeoWeb Gebruikersdag plaats, op 4 juni is er een pre-conference workshop. 

Middels inspirerende presentaties van onder meer Boskalis Nederland, waterschap De Dommel, Krinkels en Wetterskip Fryslân worden belangstellenden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en ervaringen rondom GeoWeb. 

Lees meer

WebGIS Publisher ingezet voor BodemRisicoKaart en RI&E Inspectietool

In de voorbereiding van graafwerk is veel informatie nodig; vaak uit verschillende bronnen. De Bodemrisicokaart van Stantec, op basis van Nieuwland’s WebGIS Publisher, geeft landsdekkend een inschatting van het risico op bodemverontreiniging en explosieven (NGE) en toont de archeologische beperkingen. 

Bij kortcyclische onderhouds-, installatie-...

Lees meer