Archief: Editors Desk

BGT Fase 2 – Integraal objectenbeheer is onontkoombaar

In de periode van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2019 wordt de BGT landelijk geharmoniseerd onder de noemer ‘BGT Fase 2’. In deze periode moet een aantal verbeterslagen op de BGT-data plaatsvinden. Daarnaast moet het verplichte gebruik van de BGT zijn beslag krijgen (zoals in de vorm van...
Lees meer

GIS-routine van Nelen & Schuurmans

Het afleiden van stabiliteitszones

Voor Evides Waterbedrijf is risicogestuurd assetmanagement van groot belang voor het leveren van drinkwater. Daarom worden in een meerjaarlijkse cyclus de risico’s geïnventariseerd van leidingen in de nabijheid van vitale infrastructuur. Door middel van deze inventarisatie kunnen maatregelen worden getroffen voor...
Lees meer

Eerste slimme kruising ligt in Friesland

Friesland heeft een primeur: een slimme kruising. Op deze kruising, in de N359 bij Huins en Lions, staan nu digitale verkeersborden.

De borden passen zich automatisch aan. Komt er geen verkeer van één van de zijwegen? Dat betekent, met 100 kilometer per uur, doorrijden. Komt er wél verkeer aan van één van de zijwegen? Dan geven...
Lees meer