Archief: Editors Desk

BNR Nieuws gebruikt storymap

Om een nieuwsbericht over AirBnB te ondersteunen, zet BNR Nieuws een storymap in die is gemaakt door Ruurd van den Berg, Robbert Ligteringen & Eva Geerlings, in opdracht van de Universiteit van Utrecht.

Een kaart van GIS-leverancier Esri Nederland laat zien in welke wijken van Amsterdam een stijging of daling in het...

Lees meer

Zuid-Hollandse brugopeningen beschikbaar als open data

Vanaf 15 juni 2017 zijn alle beweegbare bruggen in belangrijke wegen van de provincie Zuid-Holland online gekomen door de toepassing van bridgeSense.

Mobility Sensing ontwikkelde deze oplossing in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland. Twee autonome sensoren geven een signaal als de brug opengaat. Deze meldingen worden via het Blauwe Golfsysteem en...

Lees meer

Het optimaliseren van BAG-visualisaties

Verblijfsobject, adres, coördinaten

De gemeente Rotterdam heeft een probleem met het visualiseren van meerdere adrespunten binnen een pand. Over dat probleem is een rapport geschreven en dat wordt in dit artikel behandeld. De introductie legt uit wat de BAG is en hoe het probleem ontstaat, het middenstuk behandelt de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport en daarop...
Lees meer

Hoge nauwkeurigheid op tablet en smartphone

Iedereen heeft tegenwoordig wel een smartphone op zak.  Werken met een app maakt dat u geen apart device meer nodig heeft voor nauwkeurige positiebepaling. Daarom werken Topcon en Nieuwland Geo-Informatie samen aan de ontwikkeling en koppeling van RTK en WebGIS App.

WebGIS App en Topcon GPS (RTK) is er voor het inmeten of her- positioneren,...
Lees meer