Archief: Editors Desk

De staat van de wereld

Terrorism & Political Violence Risk Map en Political Risk Map

De risico’s op politiek geweld nemen wereldwijd toe als gevolg van groeiende geopolitieke spanningen, de afbrokkeling van liberaal-democratische regeringen en de gevolgen van wereldwijde conflicten. Door de redactie
[caption id=""...
Lees meer

GeoWeb Gebruikersdag en pre-conference workshop

Op 5 juni 2018 vindt de GeoWeb Gebruikersdag plaats, op 4 juni is er een pre-conference workshop. 

Middels inspirerende presentaties van onder meer Boskalis Nederland, waterschap De Dommel, Krinkels en Wetterskip Fryslân worden belangstellenden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en ervaringen rondom GeoWeb. 

Lees meer

WebGIS Publisher ingezet voor BodemRisicoKaart en RI&E Inspectietool

In de voorbereiding van graafwerk is veel informatie nodig; vaak uit verschillende bronnen. De Bodemrisicokaart van Stantec, op basis van Nieuwland’s WebGIS Publisher, geeft landsdekkend een inschatting van het risico op bodemverontreiniging en explosieven (NGE) en toont de archeologische beperkingen. 

Bij kortcyclische onderhouds-, installatie-...

Lees meer

Dialoogtafel BIM Loket

‘Smaakmakers, creatievelingen, dwarsdenkers en baanbrekers’

Met het organiseren van Dialoogtafels wil het BIM Loket een transitie/inspiratienetwerk creëren van dwarsdenkers en ‘jongeren (van geest)’ rondom digitalisering en informatisering in de bouw, in het licht van open standaarden. Door Remco Takken
[caption...
Lees meer