Archief: Editors Desk

Waterschap gaat BGT zelf in beheer nemen

Waterschap De Dommel zit sinds mei 2017 volledig in de Landelijke Voorziening voor de BGT. Net als de meeste andere waterschappen in Nederland heeft De Dommel zich daarbij in eerste instantie laten ontzorgen. Maar gaandeweg dit proces ontstond steeds meer het besef dat het veel voordeel biedt om als organisatie zelf betrokken te zijn...

Lees meer

In memoriam: Prof.dr.ir. M.J.M. Bogaerts

Toen ik in 1975 solliciteerde naar de functie van secretaresse bij de Afdeling Geodesie van de TH Delft en dr.ir. Bogaerts ontmoette, kon ik niet bevroeden dat mijn aanstelling zou leiden tot een 42-jarige samenwerking. Ik ben hem voor veel dankbaar, maar...

Lees meer

Bossen en bodems stoten meer CO2 uit dan ze vastleggen

Bossen en andere vegetatie leggen jaarlijks bijna 3,6 megaton CO2 vanuit de atmosfeer vast in biomassa. Zo wordt 2 procent van de jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot gecompenseerd. Echter, door voortdurende ontwatering van veengebieden, voornamelijk voor de landbouw, stoten deze gebieden jaarlijks bijna 7 megaton CO2, vrijwel het dubbele, uit.

Dit blijkt uit een experimentele studie van het...
Lees meer

TriStateCity ziet ‘grootstedelijk kader’

TristateCity is ontwikkeld als paraplu-model voor lokale citymarketing en plaatst de Nederlandse steden in een grootstedelijk kader. Met behoud van eigen identiteit kunnen deelnemende steden gebruik maken van de agglomeratiekracht die Nederland, als grote groene wereldstad, heeft. Daarbij kijken wij niet alleen verder dan de Randstad maar betrekken ook onze directe buurlanden (Vlaanderen en Nord...

Lees meer