Cartodag 2018: Humanitarian Mapping

16 februari 2018

Op 14 maart 2018 is er weer een Cartodag, het thema is Humanitarian Mapping: kaarten bij rampen.

De dag bestaat uit een internationaal Engelstalig ochtenddeel en een nationaal Nederlandstalig middagdeel. Gedurend elk dagdeel wil de organisatie de rol van data en de visualisatie daarvan belichten door te kijken naar drie fasen van een crisis: er vóór, tijdens en erna. Voor een ramp speelt bijvoorbeeld de mate van voorbereid zijn. Tijdens een ramp kun je denken aan de inzet van vrijwilligers, de beschikbaarheid van data of bijvoorbeeld juist de noodzaak aan een papieren kaart. Na een ramp zal de nadruk meer liggen op analyse en evaluatie van wat zich heeft afgespeeld. Ook dit jaar is er weer een mapchallenge.

 

Keynote
De keynote wordt gegeven door Godfrey Takavarasha , datamanager  van het nieuwe UN Humanitarian Data Centre uit Den Haag. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het Humanitarian Data eXchange (HDX). In aansluiting op de keynote wil de organisatie van de Cartodag de Rohingya Crisis visualiseren. Dit is op de HDX-pagina een ‘main event’.

 

Het CCOE
Gastheer van de Cartodag is het Civil-Military Cooperation Centre of Excellence (CCOE) in Den Haag. Als internationaal NATO kenniscentrum geeft het CCOE advies over interactie tussen civiele organisaties, zoals NGO's en hulporganisaties, en strijdkrachten in conflict- en rampgebieden. Hun doel is om mensen te verbinden en kennis te delen om zo gezamenlijk doelen te bereiken. Het heeft deelnemers uit Nederland, Duitsland, Slovenie, Hongarije, Polen en Denemarken.  Zij hebben de beschikking over een prachtige locatie op het voormalig vliegveld Ypenburg.

Website Cartodag

 

Comments are closed.