CAD Accent stelt InfraCAD 6.3 beschikbaar

12 september 2018

InfraCAD 6.3 is nu beschikbaar. Het gebruik van de NLCS neemt in een hoog tempo toe en om deze reden is ook in deze release weer veel energie gestoken in het samenwerken en uitwisselen van NLCS-tekeningen. Daarnaast bevat InfraCAD 6.3 een groot aantal uitbreidingen en verbeteringen die zijn aangedragen door gebruikers.

Sinds de oprichting in 2007 is de NLCS uitgegroeid tot een breed gedragen BIM-standaard en zijn overheden verplicht om de NLCS te gebruiken

NLCS 4.2

In juli 2018 is versie 4.2 van de NLCS beschikbaar gekomen. Belangrijkste wijziging hierin is dat het vanaf deze versie verplicht is om altijd een discipline toe te passen. De discipline 'XX' (Onafhankelijk van Discipline) mag alleen nog worden toegepast bij Hoofdgroep 'Algemeen' in combinatie met Status 'X' (Onafhankelijk van status/fase).
Alle functionaliteit binnen InfraCAD is hier, waar nodig, op aangepast en de Controle en Herstel-functionaliteit is aangevuld met extra controles.

NLCS Projectbibliotheken

Met het toenemend gebruik van de NLCS wordt samenwerken steeds belangrijker. Om deze reden is binnen InfraCAD 6.3 de Afdelingsbibliotheek vervangen door het werken met NLCS Projectbibliotheken. Opdrachtgevers kunnen NLCS Projectbibliotheken ontwikkelen met eigen objecten en deze beschikbaar stellen aan opdrachtnemers. Ook kunnen Projectbibliotheken gebruikt worden binnen een organisatie om bijvoorbeeld verschillende afdelingen met een afgebakende set objecten te laten werken.

Een gebruiker kan eenvoudig schakelen tussen meerdere Projectbibliotheken en op deze manier voor meerdere opdrachtgevers of afdelingen werken. Het is zelfs mogelijk om een Projectbibliotheek te koppelen aan een Discipline. NLCS Projectbibliotheken stellen organisaties in staat om beter samen te werken en bevorderen een soepele controle en uitwisseling.

Eenvoudig beheer

Voor het ontwikkelen, publiceren en onderhouden van Projectbibliotheken is binnen InfraCAD 6.3 functionaliteit geïntegreerd die het beheer eenvoudig maakt. Een speciale ontwikkelmodus zorgt ervoor dat de juiste bronbibliotheek actief is en andere bibliotheken zijn uitgeschakeld. Een Projectbibliotheek kan met één druk op een knop op de serverlocatie worden geplaatst of daar een bestaande bibliotheek vervangen. Met name voor beheerders levert dit flexibiliteit en gebruiksgemak op.

NLCS Controle en herstel

Kwaliteit is prioriteit en binnen InfraCAD 6.3 is veel aandacht besteed om de kwaliteit verder te verhogen. Het is nu mogelijk om te rapporteren of de Entities in een tekening als NLCS-object in een specifieke Favorietenlijst ontbreken. Verder kan worden gecontroleerd op status en relatie tussen Symbool en bijbehorend object in de NLCS-bibliotheken. "NLCS Controle en Herstel" en het NLCS-controlerapport zijn uiteraard afgestemd op de toepassing van Projectbibliotheken.

NLCS-instellingen koppelen aan tekening

De actieve instellingen van de NLCS-module kunnen nu, indien gewenst , worden opgeslagen in de tekening. Bij het wisselen van tekening zal automatisch de actieve Discipline, Schaal, (sub)Status en Elementcode worden afgestemd. Is de Discipline gekoppeld aan een Projectbibliotheek, dan zal deze laatste ook meteen worden geladen. Dit werkt intuïtief en biedt de gebruiker vrijheid.

Snelheid verbeterd

Op meerdere plaatsen binnen InfraCAD is aandacht besteed aan het verbeteren van de snelheid. Zo gaat het laden van foto’s bij ‘Fotolocaties beheren’ sneller en is bovendien de beperking van ongeveer 180 foto’s opgeheven. Het zoeken naar Symbolen in de bibliotheken (afhankelijk van het aantal resultaten) is gemiddeld 50 tot 70 procent sneller geworden.

Sondering

De Sonderingen-functionaliteit in InfraCAD 6.3 is aanzienlijk verbeterd. Zo worden afwijkende kolomtitels en kolom- en regelscheidingstekens in GEF-bestanden nu herkend, en zijn de grafieken in AutoCAD volledig afgestemd op de NLCS-bibliotheek. Verder is het vanaf nu mogelijk om grafieken met ‘Diepte ten opzichte van NAP’ samen te stellen.

Naast bovenstaande lijst zijn op veel plaatsen kleine verbeteringen doorgevoerd en een aantal bugs opgelost. Lees het volledige overzicht van alle wijzigingen in de InfraCAD Release Notes.

Website InfraCAD

Comments are closed.