Bulkaanleveringen BRO

12 maart 2018

Met ingang van 2018 worden ondergrondgegevens aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO) aangeleverd via het Bronhouderportaal. Om de implementatie van de BRO voor bronhouders gemakkelijker te maken, is een starterspakket opgesteld.

Informatie over de ondergrond is nu in beheer bij verschillende organisaties. Mede daardoor zijn de gegevens niet op dezelfde manier gedigitaliseerd, gestandaardiseerd en geharmoniseerd. De BRO breng alle gegevens op één plek bij elkaar en stelt ze via één loket beschikbaar.

Dankzij de BRO kan de overheid efficiënter opereren. Informatie-uitwisseling tussen overheden verbetert, gegevens worden hergebruikt en dubbel onderzoek wordt voorkomen.

Het portaal is uitgebreid met de mogelijkheid om meerdere bestanden tegelijk aan te leveren. Deze bulkaanleveringen moeten het aanleveren prettiger maken. Verder is de informatie die het portaal toont op meerdere onderdelen uitgebreid en verbeterd.

Website BRO

Comments are closed.