BuildIT Construction en Traceable Construction

BuildIT Construction en Traceable Construction

Traceerbare bouwconcepten in traditionele workflows.
In een tijd waarin de digitalisering voor de bouw- en infrastructuursector verder doorzet en aansprakelijkheid steeds belangrijker wordt, worden er specifieke oplossingen aangeboden door vakexperts; deze specialistische oplossingen worden echter steeds ruimer toegepast. In dit interview met Udo Haedicke, product manager construction BIM, gaat het over de ontwikkelingen van verificatieprocessen en -technologie. Door traceerbaarheid toe te passen, kan de kwaliteit van de gebouwde omgeving worden verbeterd en neemt tegelijkertijd de hoeveelheid risico en afval af.

Door de redactie

De gegevensbestanden van de FARO Focus Laser Scanner worden direct tijdens het importeren geregistreerd.
 

FARO’s BuildIt Construction-software maakt het mogelijk om bijna geheel automatisch de managementprocessen van kwaliteitsborging (QA) en kwaliteitscontrole (QC) ter plaatse uit te voeren. Met de software kunnen deskundigen in de bouw voortdurend de werkelijke situatie vergelijken met CAD-modellen; volgens Haedicke heeft het ontwikkelingsteam van FARO zeer hard gewerkt om traceerbare bouwconcepten in te bedden die traditionele workflows aanvullen of vervangen.
BuildIt Construction heeft tot doel om snel en efficiënt te controleren of objecten tijdens of na de bouw correct zijn geplaatst (van openingen en zuilen tot wapening). De mogelijkheden met BuildIt Construction reiken echter verder en kunnen door vele professionals in de sector worden gebruikt. Door zijn achtergrond in bouwkunde heeft Haedicke uiteraard veel interesse in de voordelen voor zijn eigen vakgebied, maar heeft hij ook tot taak om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor andere belanghebbenden op het gebied van ontwerp, inkoop en operationele fasen van onroerend goed − en deze ‘reëel’ te maken. 

Ontwerpers
“Ontwerpers in bijna elk vakgebied kunnen veel leren van rapporten die door BuildIt Construction zijn gemaakt”, zo stelt Haedicke. “Op het eerste gezicht kan een probleem op de bouwplaats de fout zijn van een aannemer of van een onderaannemer, maar de software zou wellicht inzicht kunnen bieden in de oorzaak van het probleem. Misschien werd dat deel op de verkeerde plaats gebouwd, de aannemer wijzigde het ontwerp of het oorspronkelijke ontwerp was niet echt gericht op realiseerbaarheid. Het probleem wordt dan naar de ontwerper verplaatst − heeft de gerapporteerde afwijking te maken met mijn ontwerpfouten of aannames − zijn er misschien problemen met de realiseerbaarheid? De ontdekte afwijkingen zouden niet als een ‘disciplinaire bewaking’ van het proces moeten worden gezien: het is veel meer een helpende hand om tot de best mogelijke resultaten te komen.”
“Nu originele bestanden van Autodesk Revit kunnen worden ingelezen, wordt het modelvergelijkingsproces voor Revit-bestands-makers of -gebruikers veel korter en ook eenvoudiger. Voor non-Autodesk Revit BIM-gebruikers is het importeren van IFC-bestanden nu ook mogelijk. Hierdoor krijgt men ruimere mogelijkheden om bestanden in te lezen en dan te vergelijken met bestanden van vele andere BIM-ontwerpsoftware.”

Aannemers
“Voor de ‘oorspronkelijke’ doelgroep van deze technologie, de aannemers, zijn de voordelen van BuildIt Construction misschien wel het duidelijkst − het kunnen controleren, bijna in real time, van wat in werkelijkheid werd gebouwd, en dat vergelijken met wat door het ontwerpteam werd ontworpen en gespecificeerd. Omdat de belanghebbende meestal de gegevens op de bouwplaats vastlegt, wordt de tijd voor het vastleggen van de gegevens in het validatierapport gehalveerd, omdat de gegevensbestanden van de FARO Focus Laser Scanner direct tijdens het importeren worden geregistreerd. Hierdoor krijgt de aannemer een vloeiend werkproces met bijna realtime vergelijkingen. Of het nu gaat om ‘eenvoudige’ controles zoals de vlakheid van een vloer om dubbel werk te voorkomen, of dat gebogen stalen balken goed op hun uiteindelijke plaats passen of dat oppervlakken voldoende glad zijn voor aanbrenging van de decoratieve afwerking, vergelijkbare technieken tonen aan dat aan de juiste normen is voldaan.”
“De BuildIt Construction-bibliotheek van rapporteringsmodellen wordt alsmaar groter − er zijn bijvoorbeeld modellen voor de controle van de vlakheid van vloeren volgens de American Standard ASTM E1155 − en ze kunnen worden aangepast aan andere internationale normen. In een ruimere context zijn er vroegtijdige waarschuwingen mogelijk voor eventuele problemen in de ontwerpcoördinatie tussen verschillende aannemers. Ook is het mogelijk om de nauwkeurigheid te bepalen in kritische situaties. De grotere nauwkeurigheid en de mogelijkheid om coördinatieproblemen te ‘zien’, geven meer flexibiliteit in het vinden van oplossingen”, aldus Haedicke. 

Projectmanagers
“KPMG’s 2015 Global Construction Survey verklaarde dat de bouwsector het dringendst behoefte heeft aan goed opgeleide projectmanagers om projecten op tijd en volgens het budget te voltooien. Hoewel dit rapport al drie jaar oud is, is deze vraag nog steeds actueel… Softwaretools zoals BuildIt Construction geven veel meer inzicht in de voortgang en traceerbaarheid van bouwprojecten, waardoor betere beslissingen kunnen worden genomen door het projectmanagement.”
Enthousiast vertelt Haedicke dat het BuildIt Construction-ontwikkelingsteam een nieuwe technologie ontdekt heeft om repeterende taken te automatiseren zodat gebruikers (op een gebruikersvriendelijke manier) specifieke workflows kunnen creëren die een on-site rapportage sneller en efficiënter uitvoeren, en daar profiteren zowel projectmanagers als aannemers van. “Bovendien is intuïtief communiceren met andere belanghebbenden nu mogelijk door het exporteren van modellen met kleurcodering − waarbij ook de kleurschalen voor de afwijking kunnen worden aangepast. Dit is een essentiële stap in de communicatie van problemen op basis van technische bewijsstukken. Het maakt het managen van het bouwproject simpeler, omdat problemen snel en traceerbaar kunnen worden opgespoord en verholpen.”

BuildIt Construction heeft tot doel om snel en efficiënt te controleren of objecten tijdens of na de bouw correct zijn geplaatst.
 

Kostenadviseurs
“Of adviseurs nu controles moeten uitvoeren op microschaal, met zeer nauwkeurige toleranties, of gewoon een algemeen voortgangsrapport moeten leveren op macroschaal, BuildIt Construction kan helpen om de financiële aspecten van een project te plannen en te rapporteren. Dat leidt tot meer greep op de situatie, minder risico en meer duidelijkheid over wat er gebouwd is en volgens welke maatstaven”, zo legt Haedicke uit. “FARO blijft in dit platform investeren om een ruimer gebruik door nog meer belanghebbenden in de bouwsector mogelijk te maken. Het doel is vooral om de gebruiker te helpen om deze software in hun werkprocedures te integreren door de bruikbaarheid te vergroten. Uiteraard zal dit veel betere resultaten opleveren dan met de normale manier van werken. Op het moment wordt de ontwikkeling gevoed door thema’s zoals de consistentie van gegevens en een nog snellere productie van resultaten. Door BuildIt Construction breder te integreren in het productportfolio van FARO, kunnen we meer mogelijkheden tegemoetzien om de vele zich herhalende en arbeidsintensieve taken in de bouw te automatiseren.”
“De hierboven beschreven ontwikkelingen zijn slechts een greep van wat nu mogelijk is met BuildIt Construction als het gaat om traceerbare bouwactiviteiten. Door deze technologie, die al jaren wordt toegepast in de verwerkende industrie, waar het uitvoeren van standaardcontroles en -metingen en de mogelijkheid om eigen controlemethodes te maken standaard zijn, zien we dat projectdeelnemers binnenkort meer kwaliteit gaan eisen: nu hebben we de middelen om dit te verzekeren… met de toegevoegde traceerbaarheid.”

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top