Bruikbare hulp bij omzetten van ideeën in succesvolle innovaties

Bruikbare hulp bij omzetten van ideeën in succesvolle innovaties

Het nieuwe ISSO Praktijkboek Technisch Innoveren ondersteunt de installatiebranche bij het omzetten van ideeën in succesvolle innovaties. Het is een dynamische tijd voor de  installatiesector, waarin bedrijven te maken hebben met wijzigende verdienmodellen en de snelle omslag naar duurzame energie. Dat vraagt om nieuwe aanpakken, technieken, en diensten door een actief leverende technische installatiesector. Het Praktijkboek neemt innovators stap voor stap mee in de verschillende fasen van het innovatietraject en de technische ontwikkeling.

Met dit Praktijkboek kunnen bedrijven een innovatief idee sneller en beter omzetten in een succesvolle innovatie voor de installatiebranche. De publicatie is bedoeld voor iedereen die een idee heeft om nieuwe producten of diensten te lanceren: installateurs, adviseurs, producenten, studenten, enzovoorts. Het Praktijkboek richt zich daarbij vooral op bedrijven die nog geen of weinig innovatieactiviteiten in deze branche hebben ondernomen.

Toegespitst op installateurs
“Er is weinig toegankelijk gereedschap toegespitst op installateurs dat hen helpt om succesvolle innovaties op de markt te brengen,” vertelt Dirk de Wit, projectcoördinator bij ISSO en auteur van het Praktijkboek Technisch Innoveren. “Terwijl installateurs uitstekende ideeën kunnen hebben die een verbetering zijn van bestaande technieken, een nieuwe combinatie van technieken, of bijvoorbeeld een nieuwe dienstverlening.”

Stappenplan en tips
Een belangrijk advies uit het boek aan innovators is om, wanneer er een innovatief idee is, er al in een vroeg stadium met anderen over te praten om te toetsen of het idee kansrijk is. Verder zijn er de tips om veel aan kennisontwikkeling over het onderwerp te doen. Ook adviseren de auteurs om alle notities over de innovatie goed te bewaren en om al snel na te denken over bijvoorbeeld een geschikte producent en de financiering.

Het Praktijkboek Technisch Innoveren is beschikbaar via deze link. 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top