Bronhouders Grootschalige Topografie halen mijlpaal niet

Bronhouders Grootschalige Topografie halen mijlpaal niet

Op 1 oktober 2015 is ‘mijlpaal 3’ gepasseerd op de mijlpalenkalender van de toekomstige Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Dat houdt in dat bronhouders hun laatste deelgebied aangeleverd moeten hebben om op schema te liggen om de transitie voor 1 januari 2016 af te ronden. Vanaf nu zou de kaart van Nederland van groen naar blauw zijn gekleurd. Dat is echter niet het geval. Slechts 17 procent van Nederland ligt op dit moment op schema of loopt vóór. De voortgangsmonitor van september 2015 liet een veelbelovende verdubbeling zien in de aanlevering van laatste deelgebieden bij het SVB-BGT. In de voortgangskaart van oktober zien we dat deze trend zich voorzichtig doorzet, maar dat blauw deze maand nog niet het vele groen heeft vervangen op de kaart. Wel zijn er sinds de vorige monitor drie bronhouders voor 100 procent in de Landelijke Voorziening (LV) opgenomen: Zeewolde, Goirle en Echt-Susteren zijn inmiddels paars gekleurd.

Forse toeloop van leveringen bij het SVB-BGT
De grootste groei deze maand is te zien in de aanlevering van eerste deelgebieden. Op dit moment zijn er 91 bronhouders die een eerste deelgebied hebben geleverd, dat is een stijging van 6 procent ten opzichte van vorige maand. De oranje kleur (mijlpaal 1) is vanaf nu voorgoed van de kaart is verdwenen. De laatste bronhouders die in de fase ‘detailplan aangeleverd’ zaten zijn nu ook begonnen met de levering van proefbestanden en deelgebieden. finish

Leren door gefaseerde aanlevering
Het gebruik van de controleservice van het Kadaster is deze maand met 37 procent toegenomen. En ook het aantal unieke gebruikers per week heeft een vlucht genomen, zoals bijgaand diagram laat zien. Er zijn kortom steeds meer bronhouders in productie.
Aan de cijfers is ook te zien dat de gefaseerde aanlevering van deelgebieden z’n vruchten af begint te werpen. Naast het aantal controles met de tool nam namelijk ook het aantal controles toe waarin geen fouten werden ontdekt.

uniek

Dit bespoedigt de opname van deelgebieden in de LV, zoals ook blijkt uit de statistieken. Deze maand groeide het aantal bronhouders met deelgebieden in de LV met 33 procent.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top