Bouwen aan Nederland in Minecraft

Bouwen aan Nederland in Minecraft

Vanaf 3 oktober 2015 heeft Nederland er een nieuwe dimensie bij: Nederland in Minecraft-blokjes.

Vanaf dat moment zien kinderen hun eigen leefomgeving in de Minecraft-game en mogen ze deze in een wedstrijd van GeoFort mooier maken. Ook starten er dit najaar pilots voor het voortgezet onderwijs met inzet van Minecraft. Onder het motto ‘Jong geleerd is oud gedaan’ heeft Geodan het voortouw genomen in het visualiseren van Nederland in Minecraft. Geodan wil zo kinderen, maar ook hun ouders en leerkrachten laten kennismaken met de kracht van 3D. Zo bouwen leerlingen aan de toekomst van Nederland. Op basis van de 3D Kaart NL heeft geobedrijf Geodan dit mogelijk gemaakt. De samenwerkende partners in dit project zijn: Geofort, RWS, Kadaster, Edugis, CycloMedia, Microsoft en de VU.

Beheeromgeving
Bij Geodan is de laatste maanden hard aan de totstandkoming van Nederland in Minecraft gewerkt. Niet alleen de processing was een uitdaging, ook de beheeromgeving waarmee 12.000 kinderen vanaf 3 oktober 2015 tegelijkertijd kunnen bouwen. Dan start GeoFort met haar partners onder de naam GeoCraft een wedstrijd onder kinderen om gebouwen in hun eigen woonplaats, zoals hun school of stadhuis mooier te maken. Hiervoor heeft GeoFort per provincie Minecraft-experts aangesteld (maximaal 16 jaar oud) die gaan toezien op het verloop ervan. In december zullen de mooiste ontwerpen tijdens een slotmanifestatie van de Jaar van de Ruimte aan minister Schultz (Infra en Milieu) worden aangeboden.

Gamification van het onderwijs
Daarnaast gaan middelbare scholen in Amsterdam en omstreken met inzet van Minecraft NL aan de slag met de thema’s van het Jaar van de Ruimte, zoals met duurzame energie, ruimtelijke ordening, cultuurhistorie en water. Zo ontwikkelen leerlingen van het Zaanlands Lyceum tijdens lessen natuurkunde voor hun school en directe omgeving een plan voor duurzame energie. Daarvoor gebruiken ze beschikbare geo-informatie. Om hun oplossingen inzichtelijk en begrijpelijk te maken bouwen ze deze vervolgens in Minecraft. Initiatiefnemer van deze pilots is de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Bij gebleken succes zal deze nieuwe vorm van gamification voor het onderwijs verder worden uitgerold.

De kracht van 3D voor maatschappelijke vraagstukken
Een van de drijvende krachten achter het Minecraft-verhaal is Henk Scholten, hoogleraar aan de VU en één van de directeuren van Geodan. Als wetenschapsman staat Henk Scholten aan de wieg van Geodesign, een visie om geografische kennis in te zetten voor het ruimtelijk vormgeven van toekomstige steden en hun omgeving en zo een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het creatieve proces van landschapsarchitecten en stedenplanners. Als Geodan-man heeft hij hieraan handen en voeten gegeven door samen met andere partijen, waaronder het Kadaster, de 3D Kaart NL te ontwikkelen. Met behulp van 3D-kaarten zijn effecten van beleidskeuzes makkelijker te verbeelden en te voorspellen. Zo ondersteunt de informatie op 3D-kaarten overheden bij bijvoorbeeld het uitvoeren van windenergieprojecten door zon-, schaduw- en windanalyses te visualiseren. Ook bij het stimuleren van luchtkwaliteit of uitvoeren van geluidsberekeningen rond spoorwegen, snelwegen of industrieterreinen zijn visualisaties van 3D-data van grote waarde.

Voorproefje tijdens Esri GIS Conferentie
Tijdens de Esri GIS Conferentie (Rotterdam, 23 en 24 september 2015), Conferentie 3D Doorbraak (Groningen, 30 september), Geodesign Summit Europe (Salzburg, 12 en 13 oktober) en GeoBuzz (Den Bosch, 24 en 25 november) geeft Geodan met haar partners een inkijkje in de wereld in Minecraft en de mogelijkheden van 3D.

www.geodan.nl

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top