BLDNG360 ondersteunt nu ook Smart Buildings

BLDNG360 ondersteunt nu ook Smart Buildings

Lagere beheerkosten, hogere bezettingsgraden

CAD & Company introduceert een oplossing om (bestaande) gebouwen slimmer te maken met een ‘Digital Twin’ en IoT-sensoren. Met als doel de bezettingsgraad, duurzaamheid en andere gebruikstoepassingen te kunnen optimaliseren, op basis van realtime datacollectie en -analyses. Deze bouwinnovatie is gebaseerd op het BLDNG360-platform van CAD & Company voor een virtuele 3D-gebouwomgeving en multisensoren van het Zweedse Yanzi Networks.

Door de redactie

‘Digital Twins’ worden al vaak gebruikt voor industriële toepassingen om fysieke producten en apparatuur in de echte wereld te integreren met digitale kopieën in de virtuele wereld. Zo’n digitale tweeling biedt mogelijkheden om het beheer en gebruik van geb

Rob Oud (links) toont de digitale tweeling van het kantoor van CAD & Company.

ouwen en installaties te optimaliseren. In het ideale geval bevat de digitale tweeling alle informatie van het fysieke product. Het is een representatie van alle aspecten van het product, gebouw of systeem. Dat wil zeggen dat het niet alleen de mechanische en geometrische representatie is, maar ook de elektronische representatie. 

Dat ‘embedded software’, micro- en besturingssoftware, productdata en sensordata zijn dus live gekoppeld met de digitale tweeling.
Dankzij de koppeling met sensoren bieden digitale tweelingen de mogelijkheid om een product of gebouw dynamisch (realtime) te beheren, gebaseerd op de gemeten veranderingen. Dat kunnen simpele, direct gekoppelde zaken zijn, zoals de temperatuursbeheersing in ruimtes, maar ook aanpassingen op lange termijn zijn mogelijk, bijvoorbeeld het verdelen van werkplekken en vergaderruimtes op basis van de bezettingsgraad.

Met behulp van multisensoren zijn uiteenlopende zaken te monitoren, zoals de temperatuur in het gebouw en het aantal aanwezige personen.

Besparingen
De multisensoren van CAD & Company monitoren voortdurend meerdere omgevingscondities, waaronder de temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 en stofgehaltes in een werk- of woonruimte. Maar bijvoorbeeld ook de gebruiksintensiteit van ruimtes, bezettingsgraad en beschikbaarheid voor reserveringen. De meest waardevolle toepassingen zijn het optimaliseren van de duurzaamheid, en gebruiks-efficiency. 
Op basis van alle verzamelde sensordata kunnen vastgoedbeheerders en huurders besparingen van tientallen procenten realiseren op de benodigde kantoorruimte en hun jaarlijkse energie- en schoonmaakkosten. Denk aan het plaatsen van sensoren in het toilet zodat je niet alleen inzicht krijgt in het gebruik en daar de schoonmaakfrequentie op kunt aanpassen, maar ook inzichtelijk hebt of iemand ongewoon lang aanwezig is, wat kan duiden op bijvoorbeeld een onwel geworden persoon of iemand die opgesloten zit. 
CAD & Company heeft het creëren en toepassen van een digitale tweeling toegankelijk gemaakt met BLDNG360 en de multisensoren van Yanzi. Rob Oud, inspirator en eigenaar van CAD & Company Group legt uit waarom er specifiek is gekozen voor deze leverancier: “Wij zijn met Yanzi Networks een partnerschap aangegaan omdat hun sensoren op open standaarden zijn gebaseerd, waardoor de data eenvoudig te hergebruiken zijn in andere informatiesystemen. Wij zetten zelf natuurlijk in op de combinatie met BLDNG360, maar wie de sensorinformatie per se wil koppelen aan de platte tekening, kan dat natuurlijk ook doen.”

Wifi-mesh
Alle verzamelde data van de Yanzi-sensoren zijn afhankelijk van de wensen op te slaan in een Microsoft Azure of Amazon AWS cloud-omgeving, of een eigen datacenter. De sensoren zijn in elke gewenste ruimte te monteren en communiceren via een goed beveiligd eigen wifi-mesh-netwerk. Oud legt uit waarom het belangrijk is om een dergelijk netwerk aan te leggen: “Een normaal wifi-netwerk is niet geschikt voor het ondersteunen van een dergelijke sensorpoule. Dat ligt niet aan de beveiligingsmogelijkheden, maar vooral aan de capaciteit. Een standaard wifi-netwerk  kan misschien 75 devices aansturen en dat is al heel snel te weinig. Met het dedicated wifi-mesh-netwerk is het mogelijk om de signalen van duizend tot tweeduizend sensoren uit te lezen.”
De vraag is natuurlijk of de door Oud genoemde aantallen sensoren ook daadwerkelijk nodig zijn. Dat hangt een beetje af van het niveau waarop een beheerder zijn systeem wil monitoren, zo legt hij uit. “Het maakt nogal uit wat precies het beheerdoel is. Een beheerder die alleen maar wil weten wat de temperatuur of het CO2-niveau in een ruimte is, hoeft maar één sensor te plaatsen. Een beheerder die zijn zaalbezetting wil optimaliseren, kan echter al kiezen. Wanneer hij één sensor plaatst met bewegingsdetectie, dan kan hij monitoren of een ruimte wel of niet wordt gebruikt. Wanneer hij echter op elke stoel een sensor aanbrengt, dan kan hij ook zien wat de exacte bezettingsgraad is en bijvoorbeeld zo controleren of een vergaderzaal voor twintig mensen niet de hele tijd bezet wordt door een clubje van vier. Daarover gesproken: we hebben hiervoor binnen
BLDNG360 ook een koppeling gemaakt met Office360. Wanneer de planning aangeeft dat een zaal is geboekt, maar de sensor tijdens de vergadertijd aangeeft dat er niemand zit, wordt automatisch de reservering uit het systeem gehaald en de zaal weer vrijgegeven. 

Op die manier kan eventueel last-minute gebruik nog worden ingepland en wordt de bezettingsgraad van de zaal een stuk hoger.”

Processen aansturen
“Met deze oplossing voor het integreren van slimme gebouwen en toepassingen van big data verbreden we als CAD & Company ons aanbod voor de exploitatiefase van gebouwen en installaties”, vertelt Oud. “Dat is een aanzienlijk langere periode in de levenscyclus, dan de ontwerp- en engineeringfase waarop eerder onze focus lag en daarmee spelen wij in op de behoefte van vastgoedeigenaren en -beheerders om via de virtuele BLDNG360 3D-omgeving meer inzicht en grip te krijgen op hun assets.”
Het idee van Oud is dat organisaties een bouwmanagementsysteem zullen gebruiken om alle lopende processen in een gebouw aan te sturen. Daarmee kunnen ze met name op subtiele wijze het welbevinden van de gebruikers verbeteren, zo legt hij uit. “Natuurlijk is het handig om het gebruik van vergaderruimtes te optimaliseren met behulp van de sensorinformatie, maar het is ook mogelijk om ervoor te zorgen dat iedereen zich prettig voelt tijdens de vergadering. Wanneer er bijvoorbeeld een vergadering is gepland met twintig deelnemers in een ruimte die ook plaats biedt aan maximaal twintig deelnemers, kan het bijvoorbeeld handig zijn om vlak voor die vergadering de temperatuur in de zaal iets te laten zakken. Twintig personen bij elkaar kunnen de ruimte immers behoorlijk opwarmen en door daar pro-actief op in te spelen, is het te voorkomen dat het onprettig warm wordt. Daarbij is het dan ook nog eens mogelijk om rekening te houden met weersinvloeden, iets wat met name van belang is als de zaal aan de zonkant van het gebouw zit. De invloed van het weer is bovendien ook makkelijk op te nemen in het beheersysteem, aangezien deze gegevens al online beschikbaar worden gesteld.”

Voorbeeldfunctie
Op het kantoor van CAD & Company zelf is het eigen product inmiddels in gebruik genomen en worden de temperatuur en luchtvochtigheid, het CO2- en fijnstofgehalte en het geluids- en lichtniveau permanent gemonitord, terwijl ook de bezettingsgraad van alle ruimtes constant wordt bijgehouden. Volgens Oud is dat niet alleen nuttig voor de eigen bedrijfsvoering omdat alle genoemde voordelen van een digital twin van toepassing zijn, maar heeft het 

bedrijf hiermee ook een belangrijke voorbeeldfunctie. “Digitale tweelingen worden momenteel vooral opgezet bij nieuwbouwprojecten, waarbij de sensors worden geïnstalleerd tijdens de bouw. Met onze eigen implementatie laten we zien dat het ook heel goed mogelijk is om van een bestaand gebouw een digitale tweeling te maken die live gevoed wordt met informatie. De installatie van de draadloze sensoren was ook in een dag geregeld, dus er is eigenlijk geen reden om geen digitale tweeling te willen.”

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top