Bijeenkomst ‘Van basis tot besluit’

Bijeenkomst ‘Van basis tot besluit’

Tijdens de bijeenkomst ‘Van Basis tot besluit – Hoe goede inzet van data leidt tot slimme keuzes’ wordt aan de hand van inhoudelijke discussies en sessies getoond wat er nodig is om de keten van het verzamelen van data tot het nemen van besluiten te versterken en te optimaliseren.

Het evenement vindt plaats op 27 oktober 2015 in Rotterdam, de precieze locatie wordt nog nader bekendgemaakt.

Solide basis

Er gebeurt veel in de ondergrond op dit moment. Zo komt de Omgevingswet er aan (inclusief de Laan van de Leefomgeving met Informatiehuizen), is de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) in de maak en krijgt de Basisregistratie Ondergrond (BRO) steeds meer vorm. Hiermee worden een aantal nieuwe instrumenten ontwikkeld waardoor we onze leefomgeving verder kunnen vormgeven en werken we als overheden samen met anderen aan de basis van een goede informatievoorziening op het gebied van bodem en ondergrond. Slimme keuzes maak je vanuit een goede (solide) basis. Daarom willen de organisatoren Ministerie van IenM, RWS en Gemeente Rotterdam samen met de deelnemers stilstaan bij de volgende vragen: wat zijn de kansen met betrekking tot het beschikbaar maken van data en informatie? Wat betekent dit voor de samenwerking tussen overheden onderling en de samenwerking met derden? De doelgroep: beleidsmedewerkers, ruimtelijke planvormers, adviseurs en projectmanagers.

Programma

 • 10.00 – 10.30 uur Ontvangst
 • 10.30 – 11.15 uur De rol van bodem en ondergrond in de Warmterotonde.
  Arend Bosma (provincie Zuid-Holland)
 • 11.15 – 12.00 uur Belang van informatie bij gebiedsontwikkelingen Utrecht.
  Dan Bekker (gemeente Utrecht)
 • 12.00 – 12.45 uur Het verbinden van ondergrond en bovengrond met behulp van informatie.
  Joost Martens (gemeente Rotterdam)
 • 12.45 – 13.30 uur Lunch
 • 13.30 – 16.00 uur Interactieve sessies, pitches en wandeling ‘Ondergronds Rotterdam’
 • 16.00 uur Netwerkborrel

Aanmelden
U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 16 oktober 2015 aanmelden door een e-mail te sturen naar joke.de.jong@minienm.nl, onder vermelding van uw naam, functie en organisatie. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding met het programma en routebeschrijving.

http://bit.ly/1hr8nRR

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top