Big Data Challenge klimaatadaptief waterbeheer

21 februari 2018

Ben jij een data-analist met een briljant idee om droge voeten te houden? Doe dan mee met de challenge!

Waterschap Rivierenland organiseert als initiatiefnemer samen met de waterschappen, STOWA en de Unie van Waterschappen een Big Data Challenge klimaatadaptief waterbeheer. Data-analisten worden door middel van een prijsvraag uitgenodigd om innovatieve ideeën in te dienen op het gebied van datagebruik waarmee de gevolgen van wateroverlast beperkt of zelfs voorkomen kunnen worden.

Vragen die spelen

  • Hoever kunnen we gaan met het perfectioneren van ons huidige watersysteem
  • Kunnen we nog slimmer, pro-actiever en simpelweg beter gebruik maken van de aanwezige historische en real-time data van het watersysteem, zodat altijd (voor)tijdig ingegrepen kan worden bij extreme weersomstandigheden?
  • Of vragen de nieuwe extremen wellicht ook om een nieuwe (data)strategie en moeten we het over een andere boeg gooien?

Waterschap Rivierenland vraagt daarom iedereen om mee te denken en innovatieve oplossingen aan te dragen hoe het waterschap deze stap naar de toekomst kan zetten.

Open data
Om nieuwe verbanden en ideeën op te sporen, stelt het waterschap haar data*, zoals die rondom de geschetste cases van wateroverlast in het Land van Heusden en Altena, beschikbaar. De hoop leeft dat de deelnemers van deze challenge met een goed idee komen. Behalve het watersysteem en de geografische inrichting van dit gebied, worden neerslag- en temperatuurmetingen, grondwaterstanden, oppervlaktewaterpeilen, stroomdebieten, regelstanden van de stuwen en gemalen en fysisch chemische data hiertoe opengesteld. Terzijde: deze data blijven ook na openstellen eigendom van Waterschap Rivierenland en mogen niet voor andere doeleinden dan voorliggende prijsvraag gebruikt worden.

Aanmelden tot 26 maart
Aan data-analisten de oproep om met hét beste idee voor droge voeten te komen en het waterschap te verrassen met externe datasets en informatie. Via een aantal rondes wordt het beste idee geselecteerd én uitgevoerd in een project. Uiterlijk 26 maart kun je jouw idee in maximaal 5 minuten lees/kijk en/of luistertijd (korter mag ook).

Aanmelden doe je in een paar stappen;

1.       Meld je aan op deze link https://platform.negometrix.com/Registration.aspx

2.       Heb jij geen KvK nummer om je aan te melden? Geen probleem. Het servicedesk van negometrix staat voor je klaar om een fictief KvK nummer voor je aan te maken. Eén belletje naar 085- 20 84 666 en het is geregeld!

3.       Klik op https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=84237&companyId=2421 of zoek op “Tender 84237 Prijsvraag BIG Data Challenge Klimaatadaptief Waterbeheer”

4.       Vul hier de vragenlijst(en) in en klik op indienen.

https://www.waterschaprivierenland.nl/binaries/content/assets/wsrl---corporate/nieuws/2018/02/handleiding-inschrijvers-op-84237-prijsvraag.pdf

Website Negometrix | Registratiepagina

Comments are closed.