Bierbrouwen steeds meer Hollandse aangelegenheid

13 juni 2017

Het aantal bierbrouwerijen in Nederland is in tien jaar ruim verviervoudigd, van 90 in 2007 tot 370 in 2017. Het zijn vooral eenmansbedrijven die erbij zijn gekomen. De grootste groei vond plaats in Amsterdam. Dat meldt het CBS op basis van recente cijfers over bedrijfsvestigingen in Nederland.

Bij 270 van de 370 brouwerijen is één persoon werkzaam. Het aantal kleine bierbrouwerijen verzesvoudigde daarmee ruim, van 40 in 2007 tot 270 in 2017. Het aantal bierbrouwerijen waar twee tot vijf mensen werken groeide ook, maar veel minder hard, van 20 naar 60. Het aantal grote brouwerijen met vijf of meer werkzame personen nam toe van 25 tot 35.

Bierbrouwen

Bierbrouwen steeds meer Hollandse aangelegenheid

In 2007 stonden de meeste bierbrouwerijen in Limburg en Noord-Brabant. Tegenwoordig heeft Noord-Holland met afstand de meeste brouwerijen, te weten 95. Daarna volgen Noord-Brabant en Zuid-Holland. Tien jaar geleden had Noord-Holland niet meer dan tien brouwerijen.

Bijna de helft van de brouwerijen in Noord-Holland is gevestigd in Amsterdam. Met 45 brouwerijen is Amsterdam ook wat bierbrouwerijen betreft de hoofdstad. De stad herbergt bijna evenveel brouwerijen als Flevoland, Drenthe, Zeeland, Groningen en Friesland samen. Op gepaste afstand van Amsterdam volgen Den Haag, Rotterdam en Utrecht (elk met tien brouwerijen). In 2007 had Amsterdam slechts vijf bierbrouwerijen.

Bierbrouwen

Noord-Holland ook meeste grotere brouwerijen

Ook als het aantal eenmansbrouwerijen niet wordt meegeteld staat Noord-Holland bovenaan de lijst met de meeste brouwerijen met twee of meer werkzame personen: dertig. Dat is meer dan de vijftien in Noord-Brabant. Utrecht en Zuid-Holland hebben opvallend veel kleine brouwerijen en zakken weg in de rangschikking als eenmanszaken niet worden meegeteld.

Als alleen wordt gekeken naar bierbrouwerijen met vijf of meer werkzame personen dan staat Noord-Holland samen met Noord-Brabant bovenaan. Limburg stijgt dan naar een derde plek.

Bierbrouwen

Website Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Comments are closed.