Bentley Year in Infrastructure softwarenieuws

16 oktober 2018

Zoals gebruikelijk regende het de eerste dag van Bentley’s Year In Infrastructure (YII) 2018 in Londen persberichten en mededelingen van Bentley Systems. Tijdens de eerste bijeenkomst van de conferentie werden dan ook verschillende nieuwe producten, overnames en samenwerkingsverbanden besproken.

 

iTwin Services
Om te beginnen introduceerde Greg Bentley de iTwin Services. Dit is een cloudgebaseerde oplossing voor infrastructuurprojecten en assetmanagement waarbij gebruik wordt gemaakt van digitale tweelingen. Hierbij wordt door Bentley een duidelijk verschil gezien tussen digitale tweelingen voor projecten en digitale tweelingen voor asset management. In het eerste geval ondersteunt de digitale tweeling het bouwproces en in het tweede het functioneren van de constructies. In beide gevallen biedt Bentley met iTwin Services echter functionaliteit om de digitale tweeling continu te voorzien van alle benodigde data voor het uitvoeren van analyses, het maken van visualisaties en het creëren van up to date projectstatusrapporten.

iModel.js
Keith Bentley ging verder in op een ontwikkeling die de iTwin Services zal ondersteunen, namelijk de release van de open source bibliotheek iModel.js. Hiermee wil Bentley Systems de toegankelijkheid verbeteren tot digitale tweelingen voor infrastructuur, aangezien deze bibliotheek door ontwikkelaars kan worden gebruikt om applicaties te bouwen die deze tweelingen verbinden met de rest van de digitale wereld.  Met iModels.js is het mogelijk om webgebaseerde  oplossingen te maken die iModels tonen die zijn samengesteld uit BIM-bestanden en andere digitale engineeringmodellen. Deze weergaven kunnen daarbij ook context bevatten, real-time sensordata en informatie uit andere bronnen en van analyses. Omdat het iModel wordt gesynchoniseerd via iModelHub, bevat het altijd de meest recente updates van alle projectdeelnemers, die daardoor veranderingen kunnen laten weergeven en kunnen analyseren. Uiteraard hebben daarbij alleen geautoriseerde gebruikers en applicaties via iModelHub  toegang tot iModel.js. (Zie ook www.iModeljs.org en www.iModelHub.com.)  Met alle mogelijkheden die iModel.js biedt, is de bibliotheek een hoeksteen voor iTwin Services.

Open portfolio
De openheid van Bentley Systems blijft niet beperkt tot alleen maar de open source van iModel.js: tijdens de openingsdag van YII 2018 werden een viertal applicaties gelanceerd binnen het Open portfolio van het bedrijf. OpenSite Designer is daarbij bedoeld voor het ontwerp en de constructie van civiele bouwwerken terwijl OpenBuildings de functionaliteit van AECOsim Building Designer en Speedikon samenvoegt in één pakket. OpenBuidings Station Designer is hierbij een gespecialiseerde applicatie voor het ontwerp van trein- en metrostations. Het nieuwe OpenBridge Designer combineert Bentley’s mogelijkheden voor het modelleren, analyseren en ontwerpen van bruggen, terwijl OpenFlows FLOOD functionaliteit bevat voor overstromingsanalyses. Bhupinder Singh, stelde dat de nadruk op open in al deze oplossingen erg logisch was, aangezien de nieuwe releases geschikt zijn voor gebruik door meerdere  disciplines en het mogelijk is om resultaten van analyses en simulaties met andere pakketten uit te wisselen via de dataset van de Open-software van Bentley. Een geotechnical engineeer en een structural engineer kunnen bijvoorbeeld een iteratief proces opstarten via de Bentley-software, waarbij ze na elke stap hun eigen bevindingen terugkoppelen en gezamenlijk het model aanpassen tot er een optimum is gevonden.

Meer nieuws over de YII 2018-conferentie, interviews en achtergronden zal te lezen zijn in het eerste nummer van BIGnieuws, dat zal verschijnen op 5 december 2018.

Website Bentley Systems

 

Comments are closed.