Basisinformatie volop in de aanbestedingen

Basisinformatie volop in de aanbestedingen

Sinds vier jaar is bij de afdeling Basisinformatie van Gemeente Rotterdam een stevige trend te herkennen van het veel ‘zelf doen’ naar ‘meer met de markt’.

Het leek de afdeling daarom hoog tijd weer eens een blik te werpen op de wereld van de aanbestedingen. Wat is de afgelopen jaren gebeurd en waar staat de afdeling nu? Ook is er een doorkijk naar de toekomst. In de nieuwsbrief Basisinformatie Rotterdam verscheen onderstaand betoog.

Aanbestedingen
In de afgelopen vier jaar heeft de afdeling ongeveer twintig aanbestedingen doorlopen, een aantal daarvan meervoudig onderhands (een gerichte uitvraag naar een aantal marktpartijen), maar meestal openbaar Europees (het bestek wordt online gepubliceerd en alle geïnteresseerde marktpartijen kunnen inschrijven). Ook in het afgelopen jaar zijn er weer een aantal aanbestedingen geweest. Zo is, in samenwerking met de gemeente Den Haag, het inwinnen van de panoramafoto’s opnieuw op de markt gezet. De foto’s zijn in februari en maart ingewonnen en onlangs beschikbaar gekomen voor alle medewerkers van de gemeente via een simpele link in startmenu. Daarnaast zijn ook de landmeetkundige werkzaamheden voor het bijhouden van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Leidingenverzamelkaart (LVZK) opnieuw aanbesteed. Er is dit keer gekozen met drie marktpartijen in zee te gaan en deze zijn begin september begonnen. De eerste weken zijn zij buiten nog begeleid door een landmeter van de gemeente Rotterdam, maar inmiddels voeren zij de metingen zelfstandig uit. Als laatste is ook het inwinnen van de grondwaterstanden op de markt gezet. Dit bleek nog een flinke opgave, want nergens in Nederland is een grondwatermeetnet met het aantal peilbuizen en een vergelijkbare meetfrequentie als in Rotterdam. Maar ook daar is een marktpartij gevonden die vanaf 1 september volop aan de slag is gegaan. Helemaal actueel is de aanbesteding voor de inwinning van de luchtfoto’s (recht van boven en schuin) en het hoogtebestand: het bestek wordt in de komende weken gepubliceerd.  Daarnaast zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de aanbesteding voor het automatisch genereren van een 3D model van Rotterdam. Hiervoor wordt in november eerst een marktconsultatie gepubliceerd, waarna begin 2016 het bestek op de markt komt.

Ervaring opgebouwd
Je kan dus wel stellen dat er inmiddels een schat aan ervaring is opgebouwd met het aanbesteden en samenwerken met bedrijven. Dit is ook bij andere afdelingen niet onopgemerkt gebleven. Collega’s van Basisinformatie worden daarom nu ook gevraagd mee te lezen met een bestektekst of zelfs een gehele aanbesteding voor een andere afdeling uit te voeren, zoals bijvoorbeeld bij het planmatig inmeten van de rioolputten voor de afdeling Water. De collega’s van Basisinformatie denken en praten ook mee op gemeentelijk niveau over thema’s als ’professioneel opdrachtgeverschap’ en ’contractmanagement’. Daarnaast kijken ze ook over de afdelingsmuren heen en lopen ze bijvoorbeeld mee met een adviseur van de afdeling Inkoop. Of wisselen zij ervaringen uit met andere adviseurs op het gebied van aanbestedingen om zo ook andere aanbestedingstechnieken te leren kennen om deze in de toekomst in te kunnen zetten.

(Bron: Nieuwsbrief Basisinformatie Rotterdam, oktober 2015)

www.rotterdam.nl

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top