Almere maakt data begrijpelijk

7 september 2018

Thema’s die leven in Smart M.App

Grote gemeenten zoals Almere beschikken over grote hoeveelheden gestructureerde data en onoverzichtelijke gegevenslijsten die onder meer zijn opgeslagen in Excel. Team Geo-data maakt ze begrijpelijk en toegankelijk voor burgers en bestuurders.

Door Remco Takken

In relatief korte tijd richtte men in Almere negen thema’s in op basis van Smart M.App-technologie.

 

Emil Otte, Geo-econoom bij het Team Geo-data in de gemeente Almere, legt uit: “We hebben zo veel interessante gegevens, maar die moeten we wel beter leesbaar maken om er daadwerkelijk kennis uit te kunnen halen. Het mooiste zou zijn: de ‘wijsheid’ aanboren die erachter verscholen zit.” Otte heeft verschillende redenen om binnen zijn organisatie informatie te willen delen met de big-data-tool Smart M.Apps, geleverd door IMAGEM: “De laagdrempelige ‘voorkant’ is een van de aantrekkelijke zaken van het Smart M.App-concept. 

Je wil dat je beslissingen worden ondersteund door feiten. Maar hoe toon je aan wat er precies aan de hand is? Met statistieken of lijsten overtuig je niemand. Je beseft nauwelijks dat de glasheldere thema’s in de Smart M.App − op de kaart, in de dashboards en de grafieken − afkomstig zijn uit ‘big data’. Die data zelf krijg je namelijk niet te zien; het gaat om de trends die je eruit afleest en hierdoor met name op tactisch en strategisch niveau goed te gebruiken zijn. De uitkomsten lijken allemaal zó vanzelfsprekend, het geheel is gemakkelijk leesbaar voor het management.”

Gladheidsbestrijding
Toegegeven, het is een winters thema: gladheidsbestrijding. Toch is het zaak om je planning op orde te hebben vóórdat er gladheid op de wegen optreedt. Emil Otte: “Voor ons is het, los van het seizoen, een schitterend voorbeeld geweest waarin we innovatief te werk gingen door een jaarlijks terugkerend thema succesvol te tackelen. En nog steeds geldt dat je allerlei verbeteringen kunt aanbrengen: je kunt bijvoorbeeld strooien volgens bepaalde scenario’s, waarbij de actualiteit van de dag leidend is. Wat zijn de warmte/koude beelden in de stad? Is er veel verkeer? Zijn er sensoren aanwezig in de straat die bijvoorbeeld de zoutlaag kunnen meten? Er is zó veel mogelijk… eigenlijk staan we nog maar aan de vooravond van dit soort ontwikkelingen. Dat maakt het ook zo aantrekkelijk om te blijven zoeken naar nieuwe toepassingen voor thema’s waarvan je weet dat ze leven.”

De Bedrijvenmonitor. Emil Otte: “Je beseft nauwelijks dat de glasheldere thema’s in de Smart M.App − op de kaart, in de dashboards en de grafieken − afkomstig zijn uit ‘big data’. Die data zelf krijg je namelijk niet te zien; het gaat om de trends die je eruit afleest en hierdoor met name op tactisch en strategisch niveau goed te gebruiken zijn.”

Thema’s
In relatief korte tijd richtte men in Almere negen thema’s in op basis van Smart M.App-technologie, waaronder inbraken, verkiezingsuitslagen en vastgoed. De digitale kaart wordt in de gemeente Almere al langer ingezet om zaken helder te visualiseren, maar er is nu toch iets veranderd, vindt Otte. “We maakten altijd al hotspot-kaarten, maar dankzij de Smart M.App-tool is er een dimensie bij gekomen: de factor ‘tijd’. Je kunt bijvoorbeeld in de kaart aflezen wat er ‘op vrijdagen’ op een specifiek tijdstip gebeurt. Dat kon weliswaar eerder in Excel ook wel, daar komt die informatie oorspronkelijk vandaan. Dat had echter forse beperkingen, want dan wist je weer niet wáár die gebeurtenissen zich afspeelden.”

Een mooi Smart M.App-moment deed zich voor tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Almere. Emil Otte vertelt: “De resultaten werden op de avond zelf gepresenteerd. Op een groot scherm, maar de resultaten waren ook prima te zien op je mobieltje. Het groeide uit tot een waar evenement.”

 

Excel-gegevens
Die focus op Excel-gegevens komt niet uit de lucht vallen. “We kregen steeds meer vragen van mensen die hun Excel-lijsten wilden laten visualiseren. Voldoe je puur aan die opdracht of klantvraag, dan krijg je een vrij ‘platte’ kaart met wat puntjes erop. Combineer je die locaties met een kwaliteitsdashboard of een op maat gemaakte legenda, dan gaat het geheel pas leven. En, wat ook niet onbelangrijk is: het is natuurlijk veel leuker als een gebruiker zélf verantwoordelijk is voor de Excel-input in zijn of haar eigen Smart M.App.” Een mooi moment deed zich voor tijdens de verkiezingen. Otte vertelt: “De resultaten werden op de avond zelf gepresenteerd. Op een groot scherm, maar de resultaten waren ook prima te zien op je mobieltje. Het groeide uit tot een waar evenement. Dit soort zaken zijn vrij gemakkelijk uit te breiden. Het idee is uiteindelijk dat de politieke partijen zélf hun analyses gaan doen per wijk.” 

Vastgoed en beheer openbare ruimte
Er zijn op dit moment 342 vastgoedobjecten in beheer bij de gemeente Almere. Bij die panden horen allerlei gegevens die zijn verstopt in basisregistraties en beheerapplicaties. Emil Otte nuanceert: “Heel veel informatie is al aanwezig, maar misschien niet in een vorm die handig is als je snel iets duidelijk wil maken. In onze Smart M.App hebben we het netjes bij elkaar gezet: Wat is de uitstraling en de staat van een pand? Worden er inkomsten uit gegenereerd, wat zijn de kosten? Wie is de verantwoordelijke accountmanager?” Met beheergegevens zijn nog veel meer interessante zaken te doen. “Communicatie rondom projecten en werkzaamheden in de stad is enorm belangrijk. Combineer je bepaalde gegevens uit het beheerpakket GBI en voeg je daar in Smart M.App de tijd aan toe: ‘Waar gaan wij in 2019 aan het werk?’ Ik zie het helemaal voor me. Zoiets moet toch op Almere.nl?”

Vodafone-data
De gemeente heeft dit voorjaar bij wijze van test bij Bureau Mezuro een dataset aangekocht met Vodafone-informatie. Momenteel wordt er geëxperimenteerd met de mogelijkheden in Smart M.App. Emil Otte: “Het is een rijkere dataset dan bijvoorbeeld die van passanten in een winkelstraat. Het is heel interessant om te zien waar vandaan en wanneer de mensen in het stadscentrum zijn en hoe vaak. Het zijn geanonimiseerde gegevens, maar je kunt bijvoorbeeld nog wel zien of iemand met de trein of over de weg Almere binnenkomt. Dat soort informatie is enorm bruikbaar. Voor parkeerbeleid, city-marketing, maar ook voor vastgoed-partners. We hebben de getallen van Vodafone natuurlijk goed bekeken en ook vergeleken met informatie uit de sensoren van onze vastgoed-partners. Het is ronduit verrassend hoe deze gegevens overeenkomen.”

Comments are closed.