Allround GIS-medewerker

30 mei 2017

Het cluster C&K is verantwoordelijk voor de geografische component van de informatiesystemen, die ontsloten wordt via GIS-applicaties.

Je bent onderdeel van een kleine groep GIS-medewerkers waarmee je intensief samenwerkt. Er wordt gewerkt aan continue processen en incidentele opdrachten gekoppeld aan opgaven. Daarbij werken we cluster- en afdelingsoverstijgend; de uitdaging is om elkaar zo goed mogelijk te vinden om gezamen-lijk de juiste resultaten voor onze klanten opdrachtgevers te leveren. Je selecteert voor elk specifiek probleem de beste oplossing. Het cluster werkt uiteraard ook samen met andere provincies (kennisdeling). IV is het centrum voor informatie binnen de provincie Fryslân.

Vacature: Allround GIS-medewerker (v17.0012)

Allround GIS-medewerker

Comments are closed.